EXO hosting
DRAKOMIR.com > Taktika, postupy > OSB III.

OSB III.


OBSAH:
Základné pravidlá budovania pascí
Výber miesta pre vykonanie pasce
Modifikácie pascí podľa ničivého účinku
Typy pascí podľa rozmiestnenia tímov
Odchod z miesta


BOJOVÁ ČINNOSŤ - PASCA

Vytvorenie pasce je aktívny spôsob boja, pri ktorom sa včasne a skryto rozmiestnia jednotky s cieľom prekvapivo napadnúť a zničiť, prípadne zajať nepriateľa, alebo získať dokumenty, vzorky výzbroje, materiálu a pod.. Tento spôsob boja je typický predovšetkým pre partizánske skupiny s využitím taktiky zaútočiť a zmiznúť. Pri vykonávaní pasce je nutné skĺbiť maximálnu palebnú silu, počas najkratšieho času, samotná akcia by nemala trvať viac ako 2 minúty.

V reálnom boji zvykne byť pasca na pešie jednotky obtiažnejšia ako na vozidlá. Pešie jednotky sú si viac vedomé rizík a v prípade napadnutia sa zvyknú ihneď dať do protiútoku. Pokiaľ ide o vozidlá i obrnené, tie často dokážu byť ochromené po likvidácii vozidiel na koncoch kolóny pomocou NVS a ak posádky opúšťajú vozidlá sú veľmi zraniteľné.

Základné pravidlá budovania pascí:
- znalosť nepriateľa, trasa pohybu, jeho početnosti, výzbroje, výbavy,
- je potrebné poznať výskyt iných nepriateľských jednotiek,
- skrytý prístup k miestu a utajené rozmiestnenie členov tímu, dokonalé maskovanie, vyhýbať sa demaskujúcim činnostiam ako je varenie, fajčenie a iné,
- vhodné možnosti pozorovania smrtiaceho priestoru pasce a prístupových ciest,
- moment prekvapenia, teda všetci musia mať zbrane pripravené k paľbe a musia poznať signál k paľbe,
- zabezpečenie tyla jednotky aby sa zabránilo vpádu nepriateľa zo strán v prípade jeho protiútoku alebo odhalenia,
- plán úniku z miesta pasce, je vhodné kryť ústupovú cestu tak, aby v prípade nevydarenej pasce bolo možné spomaliť nepriateľa napríklad mínami.


Výber miesta pre vykonanie pasce:
Lokalita musí byť pre nepriateľa neprehľadná, tak aby sa znemožnila jeho adekvátna reakcia, tento priestor by však nemal byť priveľmi nápadný, to totiž zvyšuje pozornosť nepriateľa, ktorý očakáva pascu na ideálnom mieste. (Zjednodušene, pri vykonávaní pasce na vozidlá je vhodný priestor, kde musí vozidlo spomaliť svoj pohyb, zákruty, mosty, zúžené priestory. Pri útoku na pešie jednotky býva často výhodnejšie zvoliť zdanlivo priamy, nezaujímavý úsek, pri ktorom často nastupuje rutina, ľudia v takýchto prípadoch nezvyšujú svoju pozornosť.)
Miesto pasce musí umožňovať:
- vhodný priestor pre paľbu,
- vybudovať skryté palebné pozície
- navedenie nepriateľa do smrtiacej zóny,
- rýchle a skryté opustenie miesta pasce.

Pascu je možné pripraviť v rôznych modifikáciách:
- paľba, kedy tím útočí palebnými zbraňami, často ak ide o prevedenie  okamžitej pasce bez prípravy,
- nástrahami, využitím vhodne rozmiestnených nástrah, mín na predpokladanej trase nepriateľa, určená predovšetkým na spomalenie postupu pri vlastnom úniku,
- tichá pasca, kedy je cieľom zadržanie osôb, prípadne tichá likvidácia prieskumníkov nepriateľa, bez vyvolania pozornosti,
- kombinovaná pasca po dôkladnej príprave.


Jednotka pre vykonanie pasce musí byť rozdelená do nasledovných tímov:
- pozorovacie tímy, ktoré sledujú okolie a hlásia všetky prichádzajúce objekty k miestu pasce;
- prepadový tím vykonáva samotné prevedenie pasce, likvidáciu, zajatie nepriateľa, plní hlavnú úlohu pasce;
- zaisťovacie, prehradné tímy chránia boky prepadového tímu, zabraňujú i úniku nepriateľa zo smrtiaceho priestoru.

Typy pascí z pohľadu rozmiestnenia tímov voči smrtiacej zóne sú:

- Lineárne rozmiestnenie, zväčša pozdĺž smrtiacej zóny, cesty, vedľa ktorej je z jednej strany svah alebo iný útvar vhodný pre krytie, prepadový tím je umiestnený tak, aby viedol paľbu na nepriateľa z boku a zaisťovacie tímy sú umiestnené na stranách, aby dokázali zabrániť nepriateľovi v jeho protiútoku pri pokuse o obchvat. Lineárne rozmiestnenú jednotku je relatívne jednoduché obísť v prípade odhalenia, a je obtiažne použiť toto rozmiestnenie pri útoku proti veľkému zoskupeniu nepriateľa.


- „L“ rozmiestnenie sa využíva prevažne v ostrých oblúkoch komunikácií, kedy prepadové tímy vedú útok z boku na nepriateľa a zo zadu. Na kratšej strane L zoskupenia sa zvyknú umiestňovať guľomety, ktoré vedú paľbu na kolónu zo zadu, tie aj zvyknú paľbu začínať, čo často vyvolá v nepriateľovi dojem, že ide o lineárne rozmiestnenú pascu. Až potom keď sa začne nepriateľ rozmiestňovať spustí paľbu tím na dlhšej strane.


- „U“ rozmiestnenie alebo skôr v tvare kosoštvorca, sa využíva skôr len v prípade malej skupiny, ktorá nemá možnosti rozdeliť sa na tímy zabezpečujúce pozorovanie a zabezpečenie. V tomto prípade sú členovia skupiny rozmiestnení na oboch stranách komunikácie, je teda náročná na organizáciu paľby.Odchod z miesta:
Ako prvé odchádzajú z pravidla prepadové hliadky, potom zabezpečovacie a na záver pozorovacie tímy, nakoľko tie sú na vhodných pozorovacích stanovištiach a v prípade príjazdu ďalších jednotiek nepriateľa môžu všetkých včas varovať. Pri odchode je vhodné vykonávať čo najviac maskovacích manévrov, pre zmätenie nepriateľských posíl, ktoré dorazia na miesto.made by Drakomir

LITERATÚRA
Bojový manuál – P.McAleese, J. Avery – IVO ŽELEZNÝ Praha – 2000
Smrtiace bojové umenia – S.Crawford – CESTY Praha – 2001
Taktika boje – Petr Holoubek - Naše Vojsko Praha - 2005
Přiručka pruzkumníka - Josef Otáhal, Jaroslav Koubek - Naše vojsko - 2008