EXO hosting
DRAKOMIR.com > Taktika, postupy

Taktika, postupy


CQB I. - Close Quarter Battle, je bojom na malé vzdialenosti, ku ktorému aj teraz, v čase moderných "knoflíkových" zbraní dochádza. Ide o boje v zastavaných oblastiach, kedy často dochádza i na boj z blízka...
 • Výstroj a výzbroj;
 • prieskum a plánovanie;
 • priblíženie k bodu vstupu.
CQB II. - ...vniknutie do budovy, pohyb v budove a rozmiestňovanie členov pri zapĺňaní priestorov, vzájomné krytie a podobne. Vychádzať budeme hlavne zo situácie ako napr. pri záchrane rukojemníkov alebo v prípade tichého postupu...
 • Voľba vstupného bodu;
 • základy pohybu tímu.

OSB I. - Open Space Battle takto sa označuje boj v otvorenom priestore, teda v lesoch i doslovne otvorených priestranstvách ako sú púšte, tundry a podobne. Budem sa tu zaoberať hlavne taktikou malých družstiev, podľa druhov hliadok v ktorých môžu operovať.
 • Výstroj a výzbroj;
 • základná organizácia;
 • druhy hliadok.
OSB II. - Taktický presun ...počítajte s mnohonásobne pomalším postupom ako pri bežnej prechádzke (pri pohybe je nutné sledovať okolie, pohybovať sa s čo najmenším hlukom...)
 • Pohyb vo formácii;
 • reakcia na kontakt;
 • operačné postupy.
OSB III. - Pasca - Vytvorenie pasce je aktívny spôsob boja, pri ktorom sa včasne a skryto rozmiestnia jednotky s cieľom prekvapivo napadnúť a zničiť, prípadne zajať nepriateľa, alebo získať dokumenty, vzorky výzbroje, materiálu a pod.. Tento spôsob boja je typický predovšetkým pre partizánske skupiny s využitím taktiky zaútočiť a zmiznúť...
Osobná ochrana I. - Čo potrebuje bodyguard -  Každý záujemca o takúto prácu by mal byť predovšetkým zdravý jedinec, ktorý nemá vrodené vady a iné indispozície (ako alergie, srdcové vady, diabetes a iné...). Tie by mohli zapríčiniť to, že paradoxne by klient musel zachraňovať svojho bodyguarda...


Osobná ochrana II. - Pešie presuny - Ovládanie techník peších presunov je najzákladnejšia schopnosť bodyguarda, správna formácia pre pešie presuny musí nielen zabezpečovať dostatočnú ochranu ale i poskytovať voľný pohyb klientovi. Klientovi jeho ochrancovia nesmú prekážať, ale zároveň musia byť dostatočne na blízku a na správnych miestach...

Podmenu