EXO hosting
DRAKOMIR.com > Taktika, postupy > CQB I.

CQB I.


OBSAH:
Úvod
Výstroj a výzbroj
Prieskum a plánovanie
Priblíženie k bodu vstupu


CQB motiv
ÚVOD

CQB - Close Quarter Battle, je bojom na malé vzdialenosti, ku ktorému aj teraz, v čase moderných "knoflíkových" zbraní dochádza. Ide o boje v zastavaných oblastiach, kedy často dochádza i na boj z blízka - na nože. Bojov v zastavaných oblastiach bude stále viac, pretože mestá sa stále rozširujú a spájajú. Preto sa kladie na nácvik CQB stále väčší dôraz.

V základe si treba rozlíšiť CQB pre vojenské operácie a pre protiteroristické akcie. Pri vojenských sa väčšinou prevádza útok na budovu plnú nepriateľov, a ani na tej budove zas až tak nezáleží ako dopadne.

Pri protiteroristických akciách je to často oslobodzovanie rukojemníkov, alebo likvidácia teroristov v priestoroch ktorých zničením sa vyhrážajú a môžu tak spôsobiť veľké problémy(sklady - muničné, ropných látok, chemické; prevádzky pracujúce s rádioaktívnymi látkami..)

To ktorá výstroj je použiteľná pre vojenské a ktorá pre protiteroristické akcie je logické, tak v článku sa nebudem okolo toho veľmi točiť.


VÝSTROJ A VÝZBROJ

Aneb, čo so sebou ťahať do akcie pri dobíjaní budov.

Výstroj jednotlivca:
- zosilnené oblečenie - Bežné maskáče určené do lesov niesu z až tak pevnej látky ,pri CQB sa oderú veľmi rýchlo. Samozrejme maskáče typu lesná zmes niesu veľmi vhodné, preto je nutné si ich maskovať, najbežnejšie prachom, špinou zo sutín.
- ochranné okuliare - Sú nutné pre vysokú prašnosť, odletovanie úlomkov a pod. pre potreby real CQB sa používajú aj normálne lyžiarske, pre airsoft treba samozrejme s hrubším sklom aby boli bezpečné.
- ochrana sluchu - Platí hlavne v podmienkach vojny, nie keď je potrebné tiché priblíženie. Pri streľbe v uzavretých priestoroch čoskoro zistíte, že ste hluchý, v podstate stačí vata, nieje dobré dať si tlmiče ako pracovná čata so zbíjačkou.
- ochrana kolien a lakťov (stačia i „skejtovne“ ochranné prostriedky, rozhodne sú potrebné. Vo vojnou zničenom meste sa vždy je o čo potknúť a rozmlátiť si kolená a lakte, prípadne pri boji na malé vzdialenosti sa musíte pohybovať šprintom a rýchlo sa hodiť do krytu.
- respirátor - Môže sa tiež hodiť, ak by bolo prostredie po použití výbušnín veľmi prašné.
- väčšie množstvo sumiek na zásobníky a granáty - CQB muníciu doslova "žerie".
- taktické svietidlo - Pri prechode zo svetla do tmy je rozhodne potrebné.
- obuv s mäkkou podrážkou – Sú vhodné hlavne pre tichý postup, ale pozor na klince...

Výstroj skupiny:
- rebríky - Na vbehnutie do okien, prechod medzi budovami po strechách. Vhodné sú hlavne širšie, ľahké hliníkové rebríky po ktorých sa dá pohodlnejšie liezť bez použitia rúk.
- laná aj s hákovými kotvicami - Na všetky možné hlúposti vo výškach, každý pozná možnosť vstupu zlanením do okien.
- prostriedky pre vniknutie - Baranidlá, páčidla, tzv. šperháky...
- trhaviny, pripravené nálože a protitankové zbrane - Pre vytvorenie vstupných otvorov
- granátomety a mínomety - Pre tvrdú kryciu paľbu
- dymovnice - Pre optické krytie útočného tímu.
- stopovky - Pre rýchle určenie cieľa

hydraulicke klieste

Zbrane:

Pre vbehnutie do miestnosti a rýchle zamierenie sú vhodnejšie samozrejme krátke zbrane, pištole a samopaly, prípadne skrátené verzie útočných pušiek. Guľomety majú tiež svoje využitie, ale to skôr v prípade dobíjania objektu plnom nepriateľov v stave vojny. Tieto sa využijú pri prestrieľaní priečok, dverí, stropov, striech a iných prekážok.

Nejdem sa rozpisovať o konkrétnych typoch zbraní, pretože na túto tému sa dá hádať donekonečna.


Sniper prieskumnikPRIESKUM A PLÁNOVANIE

Je vždy veľmi dôležitá súčasť akcie, bez ktorej by sa akcia nemala začínať. Obyčajne zaberá najviac času, nie vždy však časová tieseň dovoľuje vykonanie prieskumu. Prieskum objektu vykonávajú väčšinou prieskumné oddiely, nasadení odstreľovači s dobrým výhľadom na objekt, letecké snímky, svedkovia – ľudia ktorý poznajú dané prostredie objekt, niekedy sú dostupné i architektonické nákresy objektov.

Prieskumná jednotka/y by mala mať zaistené okolie a mohla sa tak plne „nerušene“ zaoberať prieskumom objektu a okolia. Treba mať vybraté bezpečné miesto, kde sa budú informácie zbierať, konzultovať a na ich základe sa vytvorí plán útočnej akcie.
Sledovacia kamera
Samotné prevedenie prieskumu je nutné vykonať v maximálnej tajnosti s využitím „majstrovského“ maskovania. Treba byť pripravený pre podporu prieskumného tímu v prípade zlyhania maskovacích opatrení.

Odstreľovači pri zahájení približovania vstupného tímu k objektu zostanú na svojich miestach pre zabezpečenie neustáleho monitoringu situácie, kontrolujú výhľad strážcov ich pohyb... a v čase zahájenia samotnej akcie môžu dostať príkaz k paľbe. Obyčajne sa pred začiatkom akcie k nim pripojí ešte ďalšia zaisťovacia skupina.

Ciele prieskumu:
- rozloženie objektu, priestorové usporiadanie – Rozloženie miestností, počet podlaží, druh objektu (rodinný dom, priemyselná budova...)
- prístupové cesty k objektu – Je nutné podrobne preskúmať možnosti tichého priblíženia k rôznym bodom vstupu, aby sa tak využil moment prekvapenia, vzdialenosti okolitých budov, zariadení, porastov rysy terénu... prekážky brániace priblíženiu...
- možnosti vstupu do objektu – Prieskumom by sa malo zistiť, umiestnenie dverí, okien ich výška, prielezných šácht inštalácií, kanalizácie, prístupy zo strechy možnosť prístupu na strechu cieľového objektu. Rovnako sa môže zistiť i druh a hrúbka konštrukcií, typy dverí okien, ich zámkov... konštrukcia strechy... Zistiť inštalované nástražné systémy vo vstupoch
- počet a rozmiestnenie strážcov, ich zvyky výzbroj – v prípade brania rukojemníkov zistiť ich počet a rozmiestnenie.
- umiestnenie hlavných uzáverov vody, plynu, prípojky elektrickej energie, spojenia..


Pri plánovaní akcie je nutné brať do úvahy všetky faktory. Zistené najstráženejšie priestory, nástrahy a iné pasce. Cieľom plánovania je nájsť diery v bezpečnostnom systéme nepriateľa, určiť variant priblíženia, spôsob vniknutia a synchronizovať postup vstupných tímov ak je ich viac.

Dôležité body plánovania:
- označenie častí objektu – Je potrebné si objekt pre rýchlosť orientácie rozčleniť nejakým dohodnutým spôsobom, začiatok je v oblasti hlavného vstupu do objektu (napr. označenie „A“ a ostatné v smere hodinových ručičiek B,C... alebo tzv. farebný kód, ktorý využíva SAS, ten sa však väčšinou vyžíva k označeniu stupňov pohotovosti a iné akcie). Označenie objektu na severnú, južnú stranu nieje vhodné. Ani označenie kuchyňa, WC ... nieje na mieste, pretože priestory vnútri objektu môžu byť pre účely obrany tak zničené, že nikomu tie črepy na zemi nepripomenú WC... J (to len tak).
- zaistenie spojenia – je nutné vytvoriť integrovaný systém spojenia, oboznámiť všetkých členov útočného tímu s používanými kanálmi, kódovaním a slovnými heslami pre vykonanie dielčích akcií (synchronizovaný vstup odpálenie náloží, ale i o úspešnom ukončení útoku na objekt, aby obrancovia nejakým spôsobom nevlákali zvyšok útočného tímu do pasce...)
- rozdelenie na tímy – V prípade rozsiahlych objektov, alebo ak je dokonale známy interiér objektu s viacerými bodmi vstupu je vhodné rozdelenie na tímy pre využitie momentu prekvapenia. Je však nutné nezabúdať na možnosti vzniku paľby do vlastných radov.


PRIBLÍŽENIE K BODU VSTUPU

Tiché priblíženieVstupny tim tiche priblizenie

K objektu sa treba približovať vždy z boku, mimo dohľad z okien pokiaľ je to možné. Nutné je z prieskumu poznať počet stráží, ich umiestnenie a najčastejší výskyt. Na túto variantu priblíženia sa musí každý člen tímu pripraviť tým spôsobom, že si všetky časti výstroja upevní najlepšie lepiacou páskou čiernej farby. Nič nesmie šušťať, cinkať.

Hlavným pravidlom je pomalý postup v skrčenej polohe, klásť dôraz na ľahké našľapovanie a dorozumievanie posunkami je samozrejmosť na HAND SIGNALS. Pri zisťovaní situácie za rohom je dobré použiť malé zrkadlo, ak je nutné priamym pohľadom, tak v malej výške, temer v ľahu. Obranca v tejto výške nevenuje až takú pozornosť ako výške 120 – 180 cm. Zaistenie vhodne umiestneným odstreľovačom taktiež nieje na škodu veci, ten môže zásahový tím upozorniť na prípadné komplikácie a na základe toho sa môže plán upraviť, prejsť k okamžitej akcii alebo môže sám zasiahnuť.

Rýchly útok

V podmienkach už rozbehnutého boja pri vojnových konfliktoch je zrejmé, že všetci obrancovia budú pripravený k streľbe na vopred vybudovaných pozíciách. Z tohto dôvodu sa útočná jednotka musí rozdeliť na vstupný tím a zaisťovací tím, ktorý poskytne tvrdú kryciu paľbu. Rozdelia sa podľa používaných zbraní. Kratšie zbrane idú do objektu a dlhé – odstreľovači, guľomety, granátomety... poskytnú kryciu paľbu do všetkých miest kde sa blyskla hlaveň.

Vstupný tím si zaistí ochranu pred odstreľovačmi dymovnicami a akonáhle sa rozbehne krycia paľba, zaháji postup k bodu vstupu. Priblíženie nesmie viesť len tak po ulici, ale je nutné maximálne využívať kryty ktoré ulica poskytne. Takto, postupne vzájomným krytím tímu sa dostať až k bodu vstupu. Použitie vozidiel pri vojnovom dobíjaní nieje väčšinou možné, pretože obrancovia zvyknú byť pripravený raketometmi i na možnosť útoku tankom. Tieto sú navyše pri boji v meste veľmi zraniteľné, vždy musia byť sprevádzané pechotou.

Rýchly útok s pomocou vozidielVstupny tim na aute s rebrikom

Priblíženie pomocou vozidiel je možné alebo nutné v troch hlavných prípadoch:
- Keď má objekt dokonale rozvrhnuté stráže a nieje možné utajené priblíženie, vtedy je potrebné vozidlo ktoré zabezpečuje balistickú ochranu proti známym zbraniam nepriateľa. Vhodné je i použitie vozidla, ktoré umožní prerazenie steny a jednoducho prerazí vstupný otvor alebo má namontované zariadenie ako napr. útočný rebrík...
- V prípade, ak je v blízkosti objektu bežná premávka vozidiel a je bežné, že v blízkosti objektu občas zastaví vozidlo a vystúpia z neho nejaký ľudia. V tomto prípade je najvhodnejšie vozidlo, ktoré je úplne bežné v danej oblasti, nevytŕča z davu... (super limuzína s tmavými sklami nieje zrovna na mieste zvlášť na SR)
- V prípade ak je tlak času tak veľký, že sa musí ihneď začať konať. V tomto prípade je vhodné použiť hlavne vozidlá ktoré poskytnú balistickú ochranu, alebo vozidlá skôr použiť ako pohyblivú barikádu chrániacu útočný tím. Prípadne útočný tím vysadiť takmer za jazdy, zastaviť len na krátky čas a s autom ihneď zmiznúť, aby nedošlo k ohrozeniu šoféra. Dôležitá je dynamika – pohyblivý cieľ je ťažšie zasiahnuť.


Odpútanie pozornosti

Vo všetkých prípadoch je dobré, ak má útočný tím možnosť previesť akciu i na odpútanie pozornosti strážcov obraňujúcich objekt. Medzi tieto patrí; klamlivé vyvolanie prestrelky na opačnej strane objektu, prelety vrtuľníka pre rozptýlenie, rozhodenie dymovníc i na iných miestach ako je priestor, ktorým postupuje vstupný tím. V prostredí mesta sa dajú využiť i obyčajnejšie metódy (pri obliehaní Princess Gate využili pre utajenie pohybu prieskumných a vstupných tímov pracovné čaty so zbíjačkami, ktoré akože opravovali čosi na ceste o blok vedľa, cez ich hluk sa mohli príslušníci SAS pohybovať po streche objektu ambasády, bez toho aby ich niekto vo vnútri počul).


Myšlienka na záver:

Platí, že boj je v skutočnosti práca ktorá si vyžaduje väčšiu kreativitu ako reklamná agentúra, len to v ktorom smere, či nie...? ;-) (môj názor)


made by Drakomir

LITERATÚRA
Bojový manuál – P.McAleese, J. Avery – IVO ŽELEZNÝ Praha – 2000
Taktika boje - Petr Holoubek - Naše Vojsko - 2005