EXO hosting
DRAKOMIR.com > Taktika, postupy > OSB II.

OSB II.


OBSAH:
Taktický presun
Pohyb vo formácii
Reakcia na kontakt
Operačné postupy


TAKTICKÝ PRESUN

Zásady hliadky pri presune:
- počítajte s mnohonásobne pomalším postupom ako pri bežnej prechádzke (pri pohybe je nutné sledovať okolie, pohybovať sa s čo najmenším hlukom...)
- dodržiavať na pochode úseky maximálne 1500m, v ťažkom teréne a hustej vegetácii omnoho kratšie, pre načúvanie a sledovanie okolia, kedy sa zastavíte a pozorne sledujete okolie
- pri presune okrem sledovania okolia a pátrania po nepriateľskej aktivite neustále sledujte možné miesta pre zaujatie obranného postavenia, ak dôjde k prepadu (terénne prekážky, veľké kamene, najbližšie dostatočne široké stromy...)
- vyhýbať sa postupu po horizonte, popri riekach, po cestách, pohybu pozdĺž plotov, krížom cez lúky, ak je možnosť obísť ich cez zalesnenú časť, kde je váš pohyb ťažšie viditeľný...
- stanovujte si body stretnutia „BS“, ktoré je jednoduché nájsť, ale rozhodne nie priamo významné orientačné body (stĺpy, ostré okraje lesa, križovatky ciest a podobné sú absolútne vylúčené!!!)
- je treba určiť kontrolóra postupu, ktorý sleduje postup jednotky, počíta vzdialenosti, táto úloha nie je na škodu ani v súčasnej dobe, keď sa bežne používa GPS navigácia
- zaznamenajte si všetky terénne útvary a významné body, ktoré by ste mali vidieť na konci úseku


POHYB VO FORMÁCII

Zástup – postup v jednej línii je jednoduchšie ovládateľný, hlavne pri postupe cez hustú vegetáciu a pri postupe pozdĺž múrov. Zástup má samozrejme obtiažnejšie zahájenie paľby pri kontakte vpredu a vzadu. Pri jednotke, ktorá má viac ako 4 – 6 osôb môže predávanie informácií trvať i „veky“. Často krát sa môže stať, že niektorí z členov jednotky jednoducho vypnú a začnú sledovať len chrbát toho pred sebou, nevenujú pozornosť okoliu.


Dvojice – postup vo dvojiciach je vhodnejší práve ak je počet členov jednotky väčší ako 6 osôb, dá sa povedať, že ide o dvojitý zástup, v prípade kontaktu vpredu a v zadu tak môžu ihneď spustiť paľbu aspoň dve osoby.


Diamant – táto formácia je ťažšie ovládateľná pri postupe v zalesnenom teréne, hlavne ak je jednotka väčšia. Je však veľmi vhodná pre prekonávanie voľného priestoru, umožňuje najlepšie pozorovanie do všetkých smerov a zahájenie paľby bez veľkých úprav pozície jednotlivcov takmer ihneď.


Rojnica – sa využíva pri prehľadávaní priestoru, prípadne pri útoku vo veľkých skupinách proti cieľu, ktorého presná pozícia je známa, a zabezpečí sa tak to, že všetci členovia jednotky môžu zahájiť paľbu na cieľ spoločne.


Formácia „V“ nazývaná i šíp – je výhodná, ak sa postupuje otvoreným priestorom, ak viete, že prítomnosť nepriateľa za vašimi pozíciami je priam vylúčená. Ľahko sa dá zahájiť paľba dopredu, i na strany , s tým že iba polovica jednotky musí upraviť svoju pozíciu pre zahájenie paľby.REAKCIA NA KONTAKT

Veliteľ jednotky musí oboznámiť všetkých členov hliadky s cieľom, ktorý sleduje, aby tak všetci vedeli, ako majú reagovať v prípade stretu s nepriateľom.

Spozorovali ste nepriateľa skôr:
- ak ste napríklad na prieskumnej hliadke, určite necháte nepriateľa okolo seba prejsť, teda stiahnuť sa ukryť, iba v prípade priameho stretu, odhalenia môžu spustiť paľbu, ale s úmyslom ujsť
- ak ste v bojovej hliadke a vašou úlohou je vyhľadať a zničiť, tak je vhodné pripraviť rýchlu pascu na nepriateľa, aby ste tak mali taktickú výhodu pri strete.

Spozorovali ste sa navzájom, bezprostredný kontakt:
- prvý v zástupe okamžite spustí paľbu, práve z tohto dôvodu máva prvý člen jednotky zbraň schopnú spustiť „masívnu“ paľbu, často sa pri pohybe v hustej vegetácii využívajú brokovnice, všetci ostatní sa rozmiestnia za ním a opätujú paľbu. Ak máte šťastie a dostatok skúseností, nepriateľa sa vám podarí zneškodniť.

Kontakt vpredu
V prípade postupu jednotky v zástupe je samozrejme dôležité, aby sa zadní v čo najkratšej dobe rozmiestnili do strán tak, aby pri opätovaní paľby nezasiahli chlapa pred sebou a zároveň tak, aby utvorili dvojice, pre ďalší postup pri premiestňovaní sa počas stretu.


Kontakt zo strany
Pri kontakte zo strany sa všetci len jednoducho otočia k nepriateľovi a môžu spustiť paľbu takmer všetci naraz.


Kontakt zo zadu
Pri kontakte zo zadu je to rovnaké ako v prípade kontaktu z predu. Len v prípade, ak sa potrebuje jednotka stiahnuť, tak to bude musieť vykonať cez priestor, ktorý ešte nepozná, v ktorom ešte nebola.


Vykonanie obchvatu na stranu (pridám animáciu)

Ústup z priestoru paľby (pridám animáciu)


OPERAČNÉ POSTUPY

Nález nástražného systému / pasce – jednoducho sa iba stiahnite cestou, ktorou ste došli na toto miesto, hľadanie samotnej nástrahy, zisťovanie systému spúšťania a ostatné sú len stratou času. Samozrejme všetkých upozornite na existenciu NVS/pasce, vráťte sa na posledný BS a zvážte znova trasu postupu, tak aby ste sa pascám vyhli.

Zranenie člena tímu – k tomu, aby ste vzali raneného z miesta je treba dvoch ľudí, jeden vezme jeho zbrane a výstroj, a pomôže vziať na chrbát raneného druhému chlapovi. To je vždy veľký problém v boji, keďže tak prídete o významnú časť palebnej sily, hneď o 3 ľudí.

Výbuch míny – ak niekoho z vás zraní mína, musíte počítať s tým, že mínové polia sú kryté i streľbou z pechotných zbraní. Samozrejme sa snažte odísť preč po svojich stopách, ak ste pod paľbou neostáva iné, než len dúfať, že nikto ďalší na mínu nešliapne. Ak nie je mínové pole kryté paľbou, máte dosť času vziať raneného a pozorne sa dostať preč do bezpečia k určenému BS aby ste ho ošetrili. Nezabudnite si nález zaznačiť do mapy.

Spustenie svetlice – ak zakopnete o drôt spúšťajúci svetlicu, okamžite sa z tohto priestoru vypracte smerom odkiaľ ste prišli, pretože hneď po odpálení nepriateľ pokropí miesto guľometom, prípadne odpáli míny. Ak sa zapáli svetlica na padáčiku, okamžite znehybnite, do krytu sa pohybujte len veľmi pomaly. V blikajúcom a na padáku sa kývajúcom svetle je ťažšie rozpoznať pomaly sa pohybujúci cieľ.

Ak zablúdite – nerobte žiadne somariny, môžete sa ešte viac zamotať, vráťte sa na posledný bod stretnutia „BS“, kde dobre viete kde ste boli, práve aj na to sú BS určené. Aby ste tomu predišli, stále sledujte okolie a snažte sa zapamätať si orientačné body ako kopce, mosty, cesty, rieky a iné.
made by Drakomir

LITERATÚRA
Bojový manuál – P.McAleese, J. Avery – IVO ŽELEZNÝ Praha – 2000
Smrtiace bojové umenia – S.Crawford – CESTY Praha – 2001
Prežiť! – L.Cacutt – INA Bratislava – 1996
Přiručka pruzkumníka