EXO hosting
DRAKOMIR.com > Taktika, postupy > OSOBNÁ OCHRANA I.

OSOBNÁ OCHRANA I.


ČO POTREBUJE BODYGUARD

OBSAH:
Fyzické a psychické predpoklady
Výstroj
Výzbroj
Práca s klientom


Fyzické a psychické predpoklady

Každý záujemca o takúto prácu by mal byť predovšetkým zdravý jedinec, ktorý nemá vrodené vady a iné indispozície (ako alergie, srdcové vady, diabetes a iné...). Tie by mohli zapríčiniť to, že paradoxne by klient musel zachraňovať svojho bodyguarda.
Fyzický vzrast bodyguarda nie je jednoznačne vyjadriteľný. Bodyguard by mal byť predovšetkým nenápadný typ, priemernej postavy, s nie extrémne vyvinutou muskulatúrou, takéto typy upútavajú veľkú pozornosť. Niekedy sa stáva, že takýchto ochrancov považujú skôr len za vyhadzovačov a hory mäsa pre tvrdý image extravagantných klientov.
Osobný ochranca musí byť samozrejme pružný a silný, avšak musí to byť aj sčítaný inteligentný a kultivovaný človek, ktorý dokáže ovládať svoje správanie tak, aby sa vedel zaradiť do rôznych druhov spoločnosti. Zároveň je správne, ak sa bodyguard snaží neustále sa vzdelávať a efektívne sa tak môže prispôsobovať novým situáciám. Musí mať prirodzenú inteligenciu a vysoký stupeň seba kázne (hlavne čo sa týka alkoholu, žien, ziskuchtivosti a potrebe chváliť sa iným).
Osobný ochranca musí mať vysokú mieru pozornosti, aby tak na 100% vnímal svoje okolie a dokázal včas zaznamenať rozdiely od normálu, ktoré môžu byť indikátormi blížiaceho sa útoku.


Vzdelanie

Pri práci osobného ochrancu je priam samozrejmosťou bezpečnostné vzdelanie, aby ovládal platnú legislatívu, vzťahujúcu sa na oblasť bezpečnosti. Musí poznať svoje práva a povinnosti voči kontrolným orgánom, aby sa tak nestalo v polovici kontraktu s klientom, že mu bude odňatá licencia k výkonu služby. Rovnako musí sledovať legislatívne úpravy v cudzích krajinách, v ktorých môže operovať pri ochrane klienta na zahraničnej ceste.

Právne vedomosti – trestný zákon (najmä paragrafy, kde sa popisujú otázky krajnej núdze, nutnej obrany, oprávnené použitie zbrane, dovolené riziko...), zákon o SBS (v prípade výkonu práce v SBS-ke), zákon o Policajnom zbore (pokiaľ sa jedná o službu v radoch polície – Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií)

Praktické vedomosti – z oblastí; poskytovania prvej pomoci (základy anatómie i pre použitie boja bez zbrane); základov požiarnej bezpečnosti (ako predchádzať požiarom, čím hasiť...); základy psychológie (pre rozpoznanie osobnosti, schopnosť určiť podozrivých ľudí podľa ich vonkajších prejavov – schopnosť vyhodnotenia hrozby pri stretnutí s davom ľudí...); znalosti z etického správania sa, aby sa tým nepoškodzoval image klienta...

Schopnosti – správnej plynulej jazdy vozidlom, i rýchlej jazdy vozidlom, v prípade potreby úniku; streľby, taktických postupov v tíme; boj bez zbrane; rýchle sa rozhodovať na základe dostupných informácií a vlastných vedomostí

Špecializované zručnosti a schopnosti – je vhodné mať v tíme špecialistov pre kynológiu – psovodov, pre elektronické zabezpečovacie zariadenia a elektroniku, fundovaných poradcov v oblasti objektovej bezpečnosti, špecialista pre pyrotechnickú ochranu, vyškolený zdravotník,


Výstroj

Oblečenie
Je dôležitou časťou výstroja, je nutné, aby osobný strážca vedel kam a na akú udalosť sa klient chystá, aký štýl oblečenia je vhodný alebo dokonca podľa charakteru akcie vyžadovaný. Nie je však vhodné aby bodyguard vyčnieval z radu príliš na pohľad kvalitným alebo inak extravagantným oblečením. To čo má mať jednoznačne kvalitné je spodné prádlo a kvalitné topánky, tie sú priam nevyhnutné pre dlho trvajúce akcie.
Je vhodné ak má niekoľko ucelených súprav oblečenia:
- športové oblečenie
- oblečenie pre bežnú potrebu (ako jeansy a pod.)
- slávnostný oblek
- oblek pre bežné nosenie.

Súčasťou oblečenia sú i slnečné okuliare, na to aby splňovali svoju úlohu dokonale musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- polarizačné sklo (ktoré zabezpečuje ochranu pred oslepeniu odrazeným svetlom, napr. na parkoviskách)
- nesmú brániť výhľadu v celom zornom uhle, ani periférnemu videniu
- mali by spĺňať i požiadavku na ochranu zraku pred mechanickým poškodením, priamym streknutím slzného plynu

Elektronika
Spojovacia technika je dôležitá pre organizačné zabezpečenie ochrany, je u nej dôležité, aby mala kódovací systém, ktorý zabezpečí aspoň základný stupeň ochrany proti odposluchu a dostatočný rozsah kanálov, ak tak začnete niekoho rušiť jednoducho zmeníte kanál. V súčasnosti je samozrejmosťou i používanie mobilných telefónov.

Výpočtová technika je v súčasnej dobe nevyhnutnosťou, veľmi užitočné sú najmä GPS navigátory, využívanie databáz o podozrivých osobách, vlastná databáza o navštívených miestach, ktoré má klient v obľube, je vhodné ukladať si informácie o hoteloch, ich zamestnancoch, s ktorými spolupracujete a pravdepodobne aj v budúcnosti budete.

Optické pomôcky, zaraďujem tu ďalekohľady, kamery a fotoaparáty, ručné baterky a iné. Využitie ďalekohľadov je zrejmé, pre detailnejšie sledovanie vzdialených objektov. Je vhodné, ak každý člen tímu má malú baterku pre prisvietenie, pri strážnej službe v noci by mali mať vo výbave ručné halogénové reflektory.

Kamery a fotoaparáty sa dajú využívať pri prieskume pred presunmi, pri výbere hotela na ubytovanie a podobne, veľmi sa tak zjednodušuje možnosť informovať celý tím, ktorý ochranu zabezpečuje a cieľ cesty ešte nepozná.
Zároveň je vhodné používať ich pri hliadkach, kedy v prípade, že ochranca zbadá niečo podozrivé, môže to zachytiť fotoaparátom, prípadne kamerou, a neskôr s tým oboznámiť zvyšok tímu, aj striedajúcu hliadku. (ľahšie sa tak identifikujú podozrivé osoby, vozidlá, ktoré sa pričasto podozrivo správajú)
Minikamery sa dajú využívať pre dohľad nad priestormi, ktoré je potrebné nenápadne a nevtieravo dohliadať, ako napríklad vstupné dvere do apartmánu klienta v hoteli, auto zaparkované v cudzej garáži a pod. S využitím systému ako je napr. MRP na PC sa dá nastaviť reakcia pri indikovaní zmeny na obraze s okamžitou signalizáciou, čo môže len pomôcť a skvalitniť ochranu.

Špeciálna technika ako napr. detektory kovov, výbušnín, detektory na zistenie odpočúvania a iných prostriedkov pre monitorovanie a sledovanie sú rozhodne užitočnými pomôckami pri ochrannej službe.

Balistická ochrana
Nepriestrelné vesty, balistické štíty, názory na ne sa veľmi rôznia, zástancovia tvrdia, že BG môže vesta zachrániť a môže tak naďalej klienta chrániť. Odporcovia poukazujú práve na to, že nepriestrelné vesty, ktoré sú vhodné pre skryté nosenie sú zväčša schopné zastaviť strely bežného pištoľového kalibru, pri zásahu z útočných pušiek sú už neúčinné, dokonca zhoršujú stav raneného, pretože guľka uviazne v tele, navyše rana sa zanesie roztrhnutými fragmentmi z vesty. Vhodné je mať ťažšie vesty a balistické štíty, najmä pre klienta, s tým, že tieto sa mu poskytnú v prípade ohrozenia.
Dajú sa využívať i ručné balistické štíty v kufríkoch, ktorými by BG mohol zakryť klienta v prípade ohrozenia, je nutné počítať s pomerne veľkým narazením kĺbov v prípade zadržania strely.


Na obrázku je vidieť, ukážku využitia rozkladacieho
balistického štítu  v podobe kufríka.


Výzbroj

Krátke strelné zbrane
Primárnou zbraňou BG je predovšetkým ľahko skryte nositeľná pištoľ, na ktorú sa kladú nasledovné požiadavky:
- spoľahlivosť overená praxou
- kompaktné rozmery
- nízka hmotnosť
- kombinovateľnosť so zbraňami ostatných členov tímu (rovnaká munícia, zásobníky)
- dostatočný zastavujúci účinok

Takmer všade vo svete sa udomácnili zbrane ráže 9 mm, konkrétne 9x19 mm, známe ako 9 mm Luger. Vyrábajú sa v rôznych modifikáciách, od pod zvukového streliva, cez prierazné až po strelivo so zvýšeným ranivým účinkom. Pri výbere streliva je nutné brať ohľad na ohrozenie nezainteresovaných osôb, jednoducho, aby projektil, ktorý zasiahne útočníka nebol ďalej nebezpečný pre civilné osoby. Samozrejme v prípade, ak sa očakáva útočník, ktorý používa nepriestrelné vesty je vhodné prierazné strelivo, všetko záleží od konkrétnych okolností a informácií na mieste.
Používajú sa predovšetkým nasledovné druhy zbraní Glock G17, G19, G21, ktoré majú rovnaký štandard používaných zásobníkov. SigSauer P226 a P228 tieto sú preferované tajnou službou US a to aj v kalibroch .40, tieto sú známe svojou spoľahlivosťou.

Automatické strelné zbrane
Sú jednoznačne vhodné pre ich schopnosť rýchlej paľby (ktorá sa môže využiť i pri streľbe z vozidla v pohybe) a paľby na väčšiu vzdialenosť ako z pištole.

Dlhé strelné zbrane
Rôzne pušky, alternatívne lovecké zbrane môžu byť užitočné v prípade ohrozenia ostreľovačom, pre streľbu na väčšiu vzdialenosť.
Dymové granáty sú vhodné pre krytie ústupu pred ostreľovačom.

Pri opätovaní streľby proti útočníkovi je nutné si uvedomiť, že človek odhodlaný k útoku ja priam zaplavený adrenalínom a endorfínom, čo ho pomerne silne znecitliví voči vnímaniu bolesti. Preto je pre jeho okamžité odstavenie nutné poškodiť centrálnu nervovú sústavu. Dokázané z vojnových konfliktov je i to, že ani priamy zásah do srdca nemusí zabrániť letmému zamiereniu a vypáleniu na cieľ, to sa zvlášť týka útočníkov pod vplyvom omamných látok.
Zároveň je nutné rešpektovať zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate. V drvivej väčšine štátov je zakázaná držba automatických strelných zbraní, prípadne držanie strelných zbraní cudzincami. V niektorých prípadoch je možné mať udelenú výnimku, avšak tá býva len na obmedzený počet zbraní, teda nie pre všetkých členov tímu.
Samozrejme to sa netýka bezpečnostných služieb ako je tajná služba US, prípadne Slovenského úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MVSR, tieto sa riadia pri používaní zbraní podľa medzištátnych dohovorov pre ochranu VIP, prípadne požiadajú o ochranu domáce štátne bezpečnostné služby.


Práca s klientom

Čo treba vedieť o klientovi
Každý osobný ochranca musí o svojom klientovi, ktorého má chrániť, všetko čo má vplyv na jeho bezpečnosť. Je teda nutné, aby tak s ním nadviazal blízky vzťah, aby klient dôveroval svojmu ochrancovi, ten samozrejme musí zachovať maximálnu diskrétnosť. Poznať treba najmä:

- informácie o príbuzných, priateľoch, obchodných partnerov, kolegov z práce
- majetkové pomery klienta (z toho je zrejmé, či sa môže stať cieľom vydieračov za účelom veľkého finančného zisku, prípadne či jeho majetok je potencionálnym cieľom zlodejov)
- významnosť a populárnosť klienta (či je symbolom niektorých názorov, ktoré majú silných odporcov, nakoľko je známy on sám a jeho rodina verejnosti a pod.)
- politické stanoviská (aby ste tak mali možnosť spoznať jeho odporcov a dokázali rozpoznať potencionálnych útočníkov)
- zdravotné problémy klienta (dôležité je poznať jeho alergie, či má diabetes, problémy so srdcom, aké lieky musí pravidelne užívať, aké mal v minulosti poranenia a pod.)
- povesť poškodzujúce vlastnosti klienta (ak má sexuálne styky mimomanželské, s prostitútkami; alkoholizmus; sklon k impulzívnemu prezentovaniu extrémistických názorov a pod.)
- športové a iné voľno časové aktivity (zvlášť by malo zaujímať BG to, či má klient záľubu v niektorých z extrémnych a nebezpečných športoch, ako sú pilotovanie lietadiel, potápanie, lov, horolezectvo a iné)

Osobný strážca by si mal zároveň všímať aj iné ohrozenia, pravdepodobnosť vzniku požiaru v jeho sídle, stav elektrickej inštalácie, či neohrozuje obyvateľov sídla a pod..
Osobný strážca, ktorý je v neustálom blízkom styku s klientom by mal byť veľmi schopný v komunikácii. Tak, aby mu dokázal správne a citlivo vysvetliť základné preventívne pravidlá, ako predchádzať konfliktným situáciám a situáciám, v ktorých sa môže stať ľahkým cieľom pre potencionálnych útočníkov. Prevencia je vždy najdôležitejšia, ak dôjde k streľbe, znamená to, že bolo podcenené riziko.

Cvičenie s klientom
Nie je na škodu, ak klienta oboznámite s vašou prácou a postupmi, aké sa použijú v prípade ohrozenia. Je nutné oboznámiť ho so základnými formáciami, aby pochopil, že v prípade pešieho presunu musí v záujme vlastnej bezpečnosti vykonávať zmeny smeru pomalšie, aby tak včas mohol reagovať i zvyšok tímu. S klientom je vhodné nacvičiť si i jeho zaľahnutie v prípade ohrozenia, tak aby vám dôveroval.
Skladanie klienta z boku sa vykonáva tak, že priložíte jednu ruku v oblasti panvy, ktorou tlačíte klienta dozadu a dole, zatiaľ čo druhou rukou ho podopierate v oblasti lopatiek, aby neovládateľne neprepadol a pomáhate mu tak udržať rovnováhu. V prípade, že s klientom nie ste v kryte je najlepšie ho nechať ľahnúť, a to nohami smerom k útočníkovi.
Skladanie klienta zo zadu, sa vykonáva tak, že ho uchopíte oboma rukami za ramená, ktoré ťaháte smerom do zadu a tlačíte dole. Je nutné aby ste stáli tesne za ním a vlastným telom mu tak poskytli oporu, aby nepadol na zem bez kontroly.
V prípade, že je BG sám, musí zároveň účinne reagovať na útočníka a zároveň kryť klienta. V tomto prípade je zaľahnutie klienta dosť tvrdé, keďže BG má v jednej ruke zbraň. V ohrození teda najprv vytiahne zbraň, letmým zamierením sa snaží likvidovať útočníka a lakťom ruky sťahuje klienta smerom za seba a dole. BG si môže pomôcť tým, že klientovi podloží svoje koleno a jeho, aby ho tak donútil ísť k zemi.


made by Drakomir

POUŽITÁ LITERATÚRA
Josef Mádl – Bodyguard
Leroy Thompson – Manuál Bodyguarda
Ing. Miroslav Janíček – Pyrotechnická ochrana před terorismem
Časopis – ALARM magazín
Časopis – BODYGUARD