EXO hosting
DRAKOMIR.com > Špeciálne jednotky > Francúzska cudzinecká légia

Francúzska cudzinecká légia


OBSAH:
História a charakteristika
Vstup do légie
Kódex legionára
Základný výcvik
Pluky Francúzskej cudzineckéj légie


História a charakteristika

LegionárLégion Etrangére je najznámejším armádnym zborom Francúzska, ktorý je opradený mnohými legendami, často bývajú legionári vnímaní ako nadľudia, hlavne keď si bežný človek predstavuje, čo absolvovali vo výcviku. Na túto tému bolo natočených mnoho filmov, ktoré vychádzajú z dávnej minulosti légie. Kedysi skutočne boli fyzické tresty bežnou praxou pri výcviku, to sa však už zmenilo.

Cudzinecká légia vznikla v roku  1831, ako jednotka Francúzskej armády zložená z cudzincov. V súčasnosti je légia známa aj ako elitný armádny zbor, ktorý je nasadzovaný v každom konflikte, v ktorom Francúzsko pôsobí. Teda v súčasnosti je to Afganistan, Kosovo, Čad, Pobrežie slonoviny, Libanon...


Cudzineckú légiu tvorí 11. plukov, v ktorých je spolu okolo 7700 mužov. V légii sú rôzne špecializácie, patria tam vzdušné sily, obrnená brigáda, delostrelectvo, ženijné jednotky, podporné jednotky, vlastná kapela a samozrejme najznámejšie sú výsadkové jednotky a špeciálne jednotky.

V minulosti, predovšetkým pred pádom železnej opony bol výber uchádzačov o službu légii zameraný hlavne na fyzické predpoklady. Služba v légii bola často chápaná, rovnako i prezentovaná ako druhá šanca, ktorú často využívali prenasledovaní zločinci. Po páde železnej opony sa záujem o službu v légii zvýšil a to predovšetkým z chudobnejších oblastí Európy. Samozrejme sa zmenila i skupina záujemcov, už to neboli len "ľudia bez budúcnosti", ale často i ľudia, ktorí považujú službu v slávnej légii za svoj najvyšší cieľ.

Legionári nadväzujú dobré 
vzťahy s afgáncami.  Legionári v Afganistane

Vstup do légie


Základné požiadavky:
 • vek medzi 17 - 40r.
 • všetci sú prijímaní ako slobodní
 • fyzická spôsobilosť, bez vrodených vád
 • každý sa musí preukázať platným dokladom.
Všetci v cudzineckej légii sú predovšetkým vojakmi, bojovníkmi, avšak samozrejme pre komplexný výkon služieb légie sú potrebný ľudia rôznych zručností. Takže okrem klasických profesií ako strelec, vodič obrnených vozidiel si svoje uplatnenie môžu nájsť ľudia schopnejší v administratíve, informatike, rádio komunikácii, mechanici, zdravotníci, stavbári ale i také profesie ako hudobníci, fotografi a samozrejme niekto musí aj variť.

Všetci bez výnimky však musia splniť prijímacie testy, ak sa ktokoľvek chce satať legionárom, musí predovšetkým odcestovať do Francúzska, kde sa môže prihlásiť v náborovom stredisku. Už tu dôjde k zmene mena a iných osobných údajov uchádzača. Mená sú prevažne pridelené tak, aby ostali iniciály rovnaké ako pôvodné i národnosť ostáva nezmenená. V prípade domácich francúzskych uchádzačov je im zmenená národnosť na inú, ale tak aby boli "akože" z francúzsky hovoriacej krajiny.

Tu prebieha základný výber, uchádzači dostávajú rôzne otázky o minulosti, rodine, prečo chcú vstúpiť do légie, absolvujú i základnú zdravotnú prehliadku. Odtiaľto sú postupne presunutí do centrály v Aubagne, kde sú im odobrané osobné veci.

Výber prebieha približne 2 - 3 týždne jeho súčasťou sú:
 • psychotechnické testy - ide o rôzne IQ testy, zakladajúce sa hlavne na obrázkoch, aby ich tak mohli vypĺňať rôzne hovoriaci uchádzači, súčasťou sú slovné otázky, na ktoré sa odpovedá len "áno/nie"
 • zdravotné prehliadky - uchádzači s prehnane vyvinutou muskulatúrou sú prevažne odmietaní, legionári bývajú hlavne atletické typy postáv; pri prehliadke sa zameriavajú i na kvalitu zubov, rôzne jazvy, pri ktorých sa skúma ich pôvod, choroby, ktoré ste prekonali, skúmajú i choroby vašich predkov;
 • testy fyzickej zdatnosti - základným testom je tzv. cooprov test behu na 12 min. minimum je 2800m, ďalej tzv. člnkový beh 6x20m, zhyby na hrazde min. 4, šplh na lane dĺžky 5m, sed-ľah minimálne 40.
 • výsluchy - sú súčasťou prijímacieho konania, pri nich s vami bude komunikovať člen légie, ktorý hovorí vo vam podobnom, zrozumiteľnom jazyku (napr. poľky, česky ak nie priamo slovensky); súčasťou je i to, že vám vezmú odtlačky prstov, odfotia vás a údaje preveria interpolom.

Po absolvovaní prijímacích testov je každému pridelené registračné číslo, dostane maskovací odev a "polo slávnostne" uzavrie zmluvu na 5 rokov. Vtedy si začína každý vtĺkať do hlavy kódex legionára a začínajúci legionári sú prevezení do Castelnaudary, kde absolvujú základný výcvik.

Kódex legionára:
 1. Legionár je dobrovoľník slúžiaci Francúzsku so cťou a vernosťou
 2. Každý legionár je tvojím bratom v zbrani, bez ohľadu na jeho národnosť, rasu alebo náboženstvo. Budeš mu vždy prejavovať úprimnú svornosť, ktorá musí spájať členov jednej rodiny.
 3. Budeš mať v úcte tradície, ctiť tvojich nadriadených, disciplínu a priateľstvo sú tvojou silou, odvaha a oddanosť sú tvojími cnosťami.
 4. Si hrdý byť legionárom, prejavuješ to vždy upravenou rovnošatou, dôstojným a skromným vystupovaním a čistými ubytovacími priestormi.
 5. Elitný vojak, budeš tvrdo trénovať, o tvoju zbraň sa starať ako o najcennejšiu, budeš sa neustále udržiavať vo fyzickej kondícii.
 6. Bojové poslanie je posvätné, vykonáš ho až do konca, rešpektujúc zákony, vojnové zvyklosti a medzinárodné zmluvy a ak to bude potrebné za cenu tvojho života.
 7. V boji budeš vždy konať bez vášne a nenávisti, rešpektovať porazených nepriateľov, nikdy sa nevzdáš, ani tvojich mŕtvych, ani tvojich ranených, ani tvojich zbraní.

Pyrotechnici cudzineckéj légie.  Členovia 2 REP pri 
výcviku.

Základný výcvik


Základný výcvik prebieha na tzv. farmách, ktoré sa nachádzajú ďaleko od civilizácie. Na začiatku výcviku sú všetci znova podrobení testom fyzickej zdatnosti, podľa ktorých sú rozdelení do výkonových skupín.

Výcvik je zameraný na zvyšovanie kondície a to behmi na 8 až 14 km a rýchlymi pochodmi, prekonávaním prekážok a získanie sebavedomia na tzv. opičej dráhe. Samozrejme vo výcviku sa všetci učia základy bojovej činnosti, učia sa narábať so základnou zbraňou FAMAS, bojovej taktike v skupine, orientáciu v teréne a pre mnohých tak nepopulárne piesne légie. Počas celého výcviku absolvujú všetci i základné kurzy francúzštiny, ktoré sú náročné hlavne pre fyzickú únavu z predošlých cvičení.

Pri rôznych úlohách niektorých samozrejme, po vojensky nelogických sa musia plniť časové a kvalitatívne limity, pri ich nedodržaní býva zväčša potrestaná celá skupina.

Výcvik je zakončený niekoľko dňovým pochodom "Képi blanc", počas ktorého si každý nesie plnú poľnú na vzdialenosť približne 50km a viac. Po jeho absolvovaní sa regrúti stávajú legionármi a dostávajú bielu čapicu, ktorá je typická pre francúzske ozbrojené zložky.

Neskôr sa všetci naďalej zdokonaľujú v hovorovej francúzštine a to tak, že sú rozdelení do menších skupín, kde sa vždy nachádza jeden frankofónny člen. Počas základného výcviku všetci absolvujú i výcvik lyžovania v Pyrenejských horách neskôr i povinný základný vodičský kurz.

Záverečné testy výcviku sa skladajú zo skúšok z francúzskeho jazyka, streľby, fyzickej zdatnosti (cooprov test 12 min beh, 8km beh s plnou poľnou, prekážková dráha, plávanie, zhyby, kliky, šplh na lane...), skúšky zo znalosti tradícií a histórie CL, skúšky z operačných znalostí. Na základe výsledkov pri testoch sa vytvorí rebríček a najlepší majú právo vybrať si ku ktorému pluku chcú byť prevelení, údajne im býva vyhovené vždy keď je pre nich vo vybranom pluku voľné miesto.


Pluky Francúzskej cudzineckéj légie

1 RE COMLE  - Régiment étranger -  je najstarším plukom légie, v súčasnosti je hlavne v úlohe veliteľstva légie sídliacim v Aubagne, jeho hlavnými úlohami sú:
- riadenie personálnych síl a agenda,
- školenie a ďalšie vzdelávanie,
- bezpečnosť a ochrana personálu slúžiaceho v zahraničí,
- udržiavanie morálneho dedičstva, tradícií légie,
- výpomoc pri opúšťaní légie, vybavovanie formalít.

1 REC - Régiment étranger de cavalerie - je jedniným plukom s obrnenými vozidlami, patrí pod 6. obrnenú brigádu. Regiment, pluk je rozdelený na sedem squadron s odhadovanou silou približne 930 legionárov:
- ECL velenie a logistické zabezpečenie,ň
- EAS administrácia a podpora,
- bojové oddiely 1., 2., 3., 5., ktoré sú vybavené obrnenými kolovými vozmi AMX 10 RC so 105mm kanónmi,
- EEI ľahká prieskumná jednotka.

1 REG - Régiment étranger de génie - je ženijným plukom, podlieha pod 6. Ľahkú obrnenú brigádu, pluk sídli v Laudune. Tento pluk býva nasadený i počas rôznych prírodných katastrof.

2 REG - Régiment étranger de génie - je druhým ženijným plukom, je súčasťou 27. Horskej brigády. Skladá sa zo 6. častí, v ktorých je spolu približne 920 vojakov.
- CCL velenie a logistika,
- CBI vedenie, základňa,
- tri bojové jednotky
- CA vojenská podpora.

2 REI - Régiment étranger d´Infanterie - je pechotným plukom légie, ktorý bol založený v r. 1841, velenie sídli v Nimes. Tento pluk bol nasedený v mnohých konfliktoch, predovšetkým v operácii Púštna búrka, v Bosne, Chade a iných afrických krajinách. Skladá sa z 9. častí, spolu s 1300 členmi:
- CCL velenie a logistické zabezpečenie,
- CAS administratívne oddelenie,
- päť bojových jednotiek označovaných 1., 2., 3., 4., 5.,
- CAC protitanková jednotka,
- CEA podporná jednotka plní prieskumné úlohy,
- 8Cie sa skladá z rezerv.

2 REP - Régiment étranger de parachutistes - výsadkový pluk légie, je súčasťou 11. Paradesantnej brigády. 2 REP pozostáva z 9 jednotiek, v ktorých je spolu okolo 1200 legionárov:
- CCL velenie a logistika,
- CAS administratíva a podpora,
- CEA prieskumná jednotka,
- štyri bojové jednotky rozdelené podľa špecializácie na 1. boj v mestách, 2. boj v horách, 3. obojživelné operácie, 4. skupina zameraná na odstelovačské a demolačné práce,
- 5. jedntoka zameraná na údržbu a podporu pre potreby pluku 2 REP,
- 6. jednotka je rezervná.

3. REI - Régiment étranger d´infanterie - je pechotným plukom, ktorý je nasadený v Guyane, skladá sa z piatich jednotiek:
- CCS velenie a logistické zabezpečenie,
- CEA ľahká jednotka a podporná paľba,
- 2. pešia rota légie,
- dve jednotky "PROTERRE".

4 RE - Régiment étrangére  - tento pluk je zodpovedný za výcvik, skladá sa zo šiestich jednotiek, z toho každá je zodpovedná za výcvik v rôznych odborností:
- CCS velenie a logistické zabezpečenie,
- CEV tri jednotky, ktoré zabezpečujú základný výcvik regrútov,
- CIC vykonáva školenie vysokopostavených dôstojníkov, cieľom je rozvíjať vodcovské schopnosti dôstojníkov,
- CIS zameriava sa na špecializované školenia, radistov, mechanikov, zdravotníkov, IT, vodičské kurzy....

DLEM (Vadlom) - Détachement de légion étrangére de Mayotte - s približne 250 legionármi je najmenším plukom, jeho úlohou je okamžitá reakcia v oblasti Indického oceánu a na východnom pobreží afriky.

13 DBLE - Demi-brigade de légion étrangére - momentálne pôsobí v Djibouti, skladá sa zo 7 jednotiek v ktorých slúži približne 800 legionárov:
- CCS velenie a logistické zabezpečenie,
- CECAP má na starosti predovšetkým výcvik a školenia,
- ER prieskumná jednotka,
- dve pešie roty zložené z členov 2 REP a 2 REI ich služba je založená na rotácii,
- dve ženijné jednotky zložené z členov 1. a 2. REG, taktiež slúžia na princípe rotácie,
- jednotka zameraná na údržbu výstroje a výzbroje pre podtreby 13.DBLE.Nasadenie


Cudzinecká légia je nasadená všade tam, kde francúzsko potrebuje presadzovať vlastné záujmy, prípadne tam, kde si plní medzinárodné záväzky plynúce z členstva v NATO. V súčastnosti sú trvalo nasadené jednotky légie predovšetkým v Djibouti, Južnej Amerike a v oblasti Indického oceánu, pri východnom pobreží Afriky. V rokoch 2002 - 2003 boli nasadení na západnom pobreží Afriky v štáte Ivoria (medzi Libériou a Ghanou). Legionári si plnia svoje úlohy aj v súčasných konfliktoch, v Afganistane, Iraku a vrámci operácie EUFORu v Čade.


Záver

V minulosti bolo známych viacero prípadov, kedy po ukončení služby v légii, nadobudnuté schopnosti využívali bývalý legionári pre ilegálnu činnosť. Pripisované je to predovšetkým tomu, že služba v cudzineckej légii je v mnohých štátoch stále trestným činom. V Slovenskej Republike sa musíme oboznámiť s trestným zákonom, v jedenástej hlave, štvrtom oddieli sa nachádza paragraf pojednávajúci práve o službe v cudzích vojskách:

§ 417 "Služba v cudzom vojsku"
(1) Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu v cudzom vojsku, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá ak spácha čin uvedený v odseku 1  za vojnového stavu alebo vojny.

Tento paragraf v zákone by sa vo vzťahu k spojeneckým vojskám mohol zmeniť, nakoľko sa po návrate veteránov služby v légii, ale i iných cudzích armád mnohí snažia túto svoju minulosť navonok utajiť a mávajú problémy so začlenením sa do civilného života. Tým, že by sa ich služba legalizovala by bolo možné zamestnať ich v ozbrojených zboroch na Slovensku, čím by mohli prispieť k ich skvalitneniu, čo sa týka predovšetkým bojových zručností. Navyše by sa tak mohli ušetriť náklady na potrebný základný výcvik i keď by základy pre spoluprácu s ostatnými kolegami museli absolvovať, rovnako ako všetci nováčikovia v ozbrojených zložkách.


made by Drakomir

POUŽITÁ LITERATÚRA
Špalek – Moderní Cizinecká legie
Jan Boger - Elitní a speciální jednotky světa
Web stránky légie - www.legion-recrute.com