EXO hosting
DRAKOMIR.com > Špeciálne jednotky > SPECNAZ

SPECNAZ


Specnaz signV roku 1970, kedy vrcholila studená vojna, západ prišiel na existenciu novej hrozby, a to existencie špeciálnych jednotiek, ktoré nazvali Specnaz. Toto označenie vychádza z ruského označovania špeciálnych jednotiek – „Specialnaja naznatšenija“.

Specnaz vznikli ako jednotky určené pre špeciálne operácie spadajúce pod GRU – „Glavnoje Razvedyvatelnoje Upravlenije“, čo bola vojenská spravodajská služba sovietských ozbrojených síl. Jednotky specnaz nepatrili pod divízie pozemného vojska, výsadkových síl, ani k útvarom námornej pechoty.

Jednotky ktoré boli začlenené pod velenie MVD a KGB (terajšej FSB) boli označované ako OSNAZ.


Členenie SPECNAZ

specnaz hod sekerouKaždá jednotka specnaz mala silu približne 130 vojakov, rozdelených v 15 vzájomne nezávislých tímoch, ktoré sa kombinovali pre potreby riešenia zvláštnych úloh. Brigáda Specnaz bola s približne 900 až 1300 členmi, ktorá pozostávala z velenia, troch alebo štyroch výsadkových práporov, spojovacej roty a podpornej roty. Pod brigády Specnaz patrili i tzv. anti-VIP jednotky o počte mužov cca 50 – 80. Rovnako aj u všetkých sovietských flotíl boli pridelené brigády námornej pechoty Specnaz. Tieto sú tvorené bojovými plavcami, výsadkármi používajúcimi systém HALO a oddiely malých ponoriek.


Takéto brigády sú predurčené pre činnosť v akciách väčšieho významu aj v hĺbke niekoľko stovák kilometrov za nepriateľskou líniou. Nasadené môžu byť ako celky, alebo v menších, rozdrobených, nezávisle operujúcich jednotkách na úrovni praporu, či roty. Ale dokonca i vo väčšom počte nasadených nezávislých, malých zásahových skupín s počtom 5 - 10 členov.

V prípade konfliktu sú pre priamu podporu postupu k dispozícii pod úrovňou velenia frontu (tzv. front bol pojem používaný pre skupinu vojsk okruhu – rozdelených oblastí, takých okruhov bolo vo varšavskej zmluve 16). Na rozdiel od rôt tzv. „Rajdovikov“, so stavom 40 – 50 mužov.

specnaz vojak s gulometomV dobe mieru sú tieto roty, tzv. „Rajdovikov“, začlenené do brigád specnaz, zabezpečujú ich výcvik. Vo vojne by podliehali priamo pod 2. spravodajské oddelenie štábu armády, ktoré by ich používalo pre priekumné úlohy ako malé 5 – 6 členné tímy hĺbkového prieskumu vysadzované systémom HALO do hĺbky 1000 km aj viac. V tyle nepriateľa mali za úlohu zber informácií a vykonávanie sabotážnych akcií.

Zvláštnosťou specnaz sú štábne roty a štábne prvky rôt, ktoré nemali žiadne riadiace ani koordinačné úlohy, zložené len z dôstojníkov. Ich použitie sa utajuje dokonca i pred ostatnými členmi jednotky. Boli to muži a ženy, ktorý často pod krytiím ako športové družstvá plnili prieskumné úlohy, od ktorých si vtedajšie sovietske velenie sľubovalo úplné ochromenie západu v počiatku vojnového konfliktu. V prípade vojnového konfliktu boli určení k útokom na strategické ciele, likvidácii významných politických, vojenských a iných riadiacich osôb, ktoré ináč radíme medzi „VIP“.

V prípade operovania tíchto jednotiek už nejde o klasické vojenské operácie typu „commandos“, ale skôr po novom nazvané „teroristické“ operácie vykonávané v civile.

Obdobne ako štábne skupiny existovali údajne i tri pluky specnaz určené špeciálne pre útoky na strategické cieľové oblasti a špeciálne i na objekty. To ako môže vyzerať útok takejto jednotky bolo ukážkové i pri invázii do bývalej ČSSR v roku 1968.

Po páde železnej opony sa dokázali operácie jednotiek agentov specnaz v západnej európe, Škandinávii, Japonsku, aj na Filipínach. Okrem zberu informácií o strategických cieľoch a podobných čiste vojensky zameraných operácií sa zameriavali i na priemyslenú špionáž.
SPECNAZ A 21. storočie

Po rozpade varšavskej zmluvy došlo i k rozpadu pôvodných schém riadenia jednotiek specnaz. Niektorí príslušníci jednotiek specnaz prekročili hranice a šli za pôvodným velením do teraz už Ruskej federácie, mnohé z jednotiek specnaz boli pridelené k výsadkovým vojskám, v niektorých prípadoch postavili na ich základoch nové špeciálne jednotky hĺbkového prieskumu.


Súčasne členenie jednotiek SPECNAZ:

prislusnici specnazFSB velenie
Oddelenie "A" - ALFA - Protiteroristické jednotky, určené pre priame zásahy pri oslobodzovaní rukojemníkov, zadržiavaní podozrivých osôb... má 5. operačných skupín.
Oddelenie "B" - SOS - Jednotka nasadená na Severnom Kaukaze, špecializuje sa na osobnú ochranu VIP a ochranu vládnych činiteľov.
Oddelenie "V" - VYMPEL - Pôvodne sabotážna jednotka, v súčasnosti operuje na Severnom Kaukaze, nasadzovaní sú i v Čečensku. Využíva sa i pri špeciálnej ochrane dôležitých objektov, ako sú i jadrové elektrárne, jedná sa najmä o návrhy a organizácia objektovej bezpečnosti.

MVD velenie:
1., preformovaná na 6. OSN VV - Vityaz
7. OSN VV - Rosich
8. OSN VV - RUS
12. OSN VV - Ratnik
15. OSN VV - Vyatich
16. OSN VV - Skif

Jednotky pod velením MVD sú používané predovšetkým pre podporu armády pri bojoch, prieskumu, zvláštnymi operáciami, ale i zapojením sa do klasických bojov. Tieto jednotky sú používané i pri podpore policajných akcií, spolu so zvláštnou skupinou zvanou "SOBR", tá je vytvorená zo starších policajných dôstojníkov, ktorí sa špecializujú na boj proti terorizmu.

Armádne velenie:
2. ObrSpN - Promezhitsy - Pskov región, o sile približne 960 osôb
3. ObrSpN - Roshinskij - Samara Oblast
10. ObrSpN - Molkino - Krasnodar región, so špecializáciou na boj v horách
12. ObrSpN - Asbest-5 - Sverdlovsk región
22. ObrSpN - Kovalevka - Rostov Oblast
67th ObrSpN - Berdsk - Novosibirsk Oblast
83 SPECNAZ CDO BDE - Ussuryysk - vzdialený východný vojenský obvod
216 INDEP SPECNAZ Moskva - Moskovský vojenský obvod
14. Brigáda pre zvláštne účely - Ussuriysk - vzdialený východný vojenský obvod
16. Brigáda Specnaz - Teplyi Stan - Moskovský vojenský obvod
24. Brigáda Specnaz - Ulan-UdeKyakhta, Sibírsky vojenský obvod

Námorné velenie:
4. INDEP SPECNAZ PT Parusnoe Baltyysk - Baltická flotila
431. INT SPECNAZ PT Tuapse - Čierno-morská flotila
42. SPECNAZ PT Russkyy ostrov Pacifická Flotila
420. INT SPECNAZ PT Polyarnyy Flotila Severného mora


made by Drakomir


LITERATÚRA
SAS a ostatní elitní jednotky - Bruce Quarrie - Svojtka&Co. - 1998
Elitní a speciální jednotky světa - Jan Boger - Naše vojsko - 1995
Internet, wikipedia a iné