EXO hosting
DRAKOMIR.com > Umenie vojny > Sun-c´VIII. - Deväť premien

Sun-c´VIII. - Deväť premien


Obyčajne sa vojsko vedie takto: od chvíle, keď ako vojvodca dostaneš príkaz od vládcu, zvoláš vojsko a zostavíš ozbrojené oddiely:
•    Netábor v nepriechodnej krajine.
•    V prehľadnej krajine buď so svojimi spojencami.
•    V odľahlom kraji sa nezdržuj.
•    V uzavretej krajine priprav lesť.
•    Vo vražednej krajine musíš bojovať.
•    Sú cesty, po ktorých sa nevydáš.
•    Sú vojská, na ktoré neudrieš.
•    Sú opevnené mestá, ktoré nebudeš obliehať.
•    Sú miesta, o ktoré nebudeš bojovať.
•    Sú príkazy vládcu, ktoré neprijmeš.
Čo sa týka ciest na ktoré sa nedá vydať: ak vstúpime na územie nepriateľa, nie však ďaleko, spoznáme čo leží pred nami. Ak vstúpime hlboko do jeho kraja, opustíme tak krajinu ktorú poznáme a ktorá je pre nás výhodná: Preto ak pôjdeme, stratíme. Ak zostaneme stáť bez pohnutia, zajmú nás. Takýmito cestami sa nemožno vydať.
Čo sa týka vojsk, na ktoré nemožno udrieť: dve vojská stáli proti sebe a rozbili tábor. Súdime, že naša sila stačí k porazeniu nepriateľov a k zajatiu ich vodcu. Avšak keď rozmýšľame obozretne, čakáme, že medzi nimi sú muži obdarení mocou neobvyklého a že ich vojsko je dobre usporiadané. Na takéto vojsko, aj keby bol útok možný, sa nedá udrieť.
Čo sa týka opevnených miest ktoré nemožno obliehať: súdime, že naše sily stačia k obsadeniu mesta. Ak sa ho zmocníme, nebude to dobré pre naše čelo. Ak sa ocitne v našej moci, nebudeme schopný brániť naše tylo. Ak je naša sila taký ako ich, určite mesto nedobijeme. Ak získame výhodu prvého kto prišiel na bojisko, mesto za nami sa samo odovzdá do našich rúk. Ak takúto výhodu nezískame, mesto nášmu tylu neuškodí. Takéto mesto, aj keby bol útok možný, sa nedá obliehať.
Čo sa týka miest, o ktoré sa nebojuje: horské údolia, kde kvôli nedostatku vody nie je život možným to sú miesta o ktoré netreba bojovať.
Čo sa týka príkazov vládcu ktoré nemožno prijať: ak ti tvoj vládca prikáže opak týchto štyroch premien, tak jeho príkaz neprijmi. Ten, kto vskutku pozná premeny vecí, ten vie, ako veliť vojsku.

Jednoducho zhrnuté hlavné zásady o činnosti vojska a jeho možnostiach. Zároveň dopĺňa varovanie ktorá spomína Sun-´c skoro v každej kapitole, a síce nepadnúť do pasce, teda narúšať nepriateľove plány už len tým, že sa nepostupuje podľa jeho predpokladov.


Preto vojvodca, ktorý úplne porozumel výhodám deviatich premien, vie ako veliť vojsku. Vojvodca, ktorý neporozumel výhodám deviatich premien, aj keby poznal krajinu, nebude ju vedieť využiť vo svoj prospech.
Ten, kto velí vojsku, ale nevie využiť deväť premien, aj keby poznal päť výhod, nebude schopný veliť svojim mužom.

Na prvý pohľad nevýznamný úryvok poukazuje na význam ktorý Sun-c´ prideľuje týmto znalostiam. Závisí na nich výsledok celej operácie.


Preto musia múdri vojvodcovia premýšľať o váhe ziskov a strát. Ak dokážu nájsť výhodu za ťažkých okolností, dá sa na nich spoľahnúť. Ak dokážu rozoznať stratu v ponúkanej výhode, prekonajú každú prekážku.

Veliteľ musí na základe poznatkov zhodnotiť riziká a straty a zistiť čo prevažuje. Na to ale potrebuje v na prvý pohľad jasnom zisku vedieť odhaliť lesť nepriateľa.


Zemepánov si podrob hrozbou, zamestnaj ich mnohými úlohami a neodopieraj im vidinu zisku.

Ľudia v kraji v ktorom sa vojsko nachádza musí byť na jeho strane. Nesmú ohrozovať zvrchovanosť jeho moci, no zároveň musia cítiť výhodnosť, inak nezabezpečia potrebnú podporu, a môžu sa búriť.


Správnym spôsobom ako čeliť útočiacej armáde nie je dúfať, že nepríde, ale naopak, pripraviť sa čo najlepšie na jej príchod. Nespoliehaj sa na to, že nezaútočí. Zaisti, aby naše postavenie bolo nepremožiteľné.

Úryvok potvrdzuje pacifistami odmietanú hypotézu: kto chce mier, nech sa pripraví na vojnu. Je to pravda. Potvrdil to aj Vladimír Putin keď po útoku na školu v Beslane prehlásil, že Rusko preukázalo slabosť, a slabí sú bití.


Vojvodcovia môžu mať päť nebezpečných chýb:
•    Ten, ktorý je odhodlaný zomrieť, môže byť zabitý.
•    Ten, ktorý sa drží života, môže byť zajatý.
•    Ten, ktorý je prchký a uponáhľaný, môže byť urazený.
•    Ten, kto je svedomitý a dbá o svoju česť, môže byť uvrhnutý do hanby.
•    Ten, kto miluje ľudí, pozná trápenie.
Preto nemá mať vojvodca žiadnu z týchto piatich vlastností, inak je hrozbou pre svoje vojsko. Rozprášenie vojska a smrť jeho veliteľa povstane z každej z tejto pätice, preto je potrebné brať ju na vedomie a pamätať na ňu.

Sun-c´ veľmi priamo a bez obalu hovorí o rizikách ktoré prinášajú vlastnosti ktoré v bežnom živote nie sú odmietané, dokonca sú prijímané ako cnosti. Velenie vojsku ale vyžaduje iné psychické normy, na čo úryvok upozorňuje.Autor:

Tomáš Beňuš
tomas.benusgmail.com