EXO hosting
DRAKOMIR.com > Umenie vojny > Sun-c´VI. - Prázdne a plné

Sun-c´VI. - Prázdne a plné


Obyčajne ktokoľvek dorazí na bojové pole ako prvý a očakáva na ňom nepriateľa bude odpočinutý. Ktokoľvek príde ako druhý, musí sa do boja ponáhľať a bude vysilený. Preto ten, kto je vynikajúcim vojvodcom tlačí na svojich vojakov, a nenechá sa tlačiť inými.

V úryvku je kladený dôraz na výhody ktoré poskytuje skorý príchod na bojisko, a síce možnosť odpočinku a prípravy. Preto je mnohokrát vhodnejšie tlačiť na vojakov počas presunu a dať im tak šancu pripraviť sa na bojisku.


Ak chceš aby nepriateľ sám k tebe prišiel z vlastnej vôle, ponúkni mu ľahký zisk. Ak sa chceš chrániť pred nepriateľom, ukáž mu nebezpečenstvo do akého by sa dal.

Opäť toľkokrát spomínaný psychologický aspekt v dielach Sun-c´. Stačí presvedčiť nepriateľa o svojej sile, resp. slabosti, a ten spraví čo veliteľ chce.


Preto ak je tvoj nepriateľ oddýchnutý, unav ho. Ak je dobre nasýtený, vyhladuj ho. Ak je v kľude, prinúť ho k pohybu. Choď na miesta, kam bude musieť ísť za tebou. Choď tam, kde ťa nečaká.

Unavovacia taktika môže byť použitá na útok na plány nepriateľa. Ak ho napr. donúti veliteľ k pohybu a nedá mu šancu na oddych, získa dobrý základ pre útok na unaveného protivníka.


Ak chceš prejsť tisíc míľ bez únavy, kráčaj neobývanou krajinou. Ak chceš určite dosiahnuť cieľ svojho útoku, udri na miesta, ktoré nie sú chránené. Ak chceš mať istotu nepriepustnej obrany, zabezpeč tie miesta, na ktoré tvoj sok nezaútočí.
Preto aj je vojvodca dobrým útočníkom, nevie nepriateľ kde sa má pripraviť na obranu. Ak je vojvodca dobrým obrancom, nevie nepriateľ kde zaútočiť. Ľstivo! Ľstivo! Prichádzaš ako beztvarí tieň. Nepozorovane! Nepozorovane! Dostihneš ich bez jediného zvuku. Tak môžeš byť pánom nad osudom svojho nepriateľa.

Úryvok hovorí o tom, akým spôsobom treba postupovať. Nikdy nemôže nepriateľ vedieť, čo máte presne v pláne. Útok musí prísť nečakane z nečakaného smeru. Nenápadnosť a nečitateľnosť veliteľovej činnosti bude základom úspechu.


Ak chceš, aby sa tvoj útok nestretol s odporom, zaútoč na prázdne miesta. Ak chceš ustúpiť tak, aby ťa nedobehli, ustupuj tak rýchlo aby ťa nemohli dobehnúť. Tak ak sa chcem biť, aj keď môj nepriateľ skrýva za vysokými hradbami a hlbokými priekopami, nebude sa môcť vyhnúť boju, pretože udriem na ciele, ktoré bude nútený chrániť.
Ak sa nechcem nechať zlákať k boju, aj keby som si len vyznačil čiaru na zemi a chcel ju brániť, nedokáže ma nepriateľ k bitke prinútiť, lebo zmarím každý jeho pohyb.

Sun-c´ popisuje možnosť útoku na prázdne, teda nechránené miesta ako východisko pre víťazstvo. Popisuje tiež nutnosť nenechať si vnútiť plány nepriateľa na boj, nutnosť mariť jeho plány.


Preto ak poznám rozloženie síl svojho soka, zatiaľ čo ja nemám zjavný tvar, môžem sústrediť svoje sily zatiaľ čo môj nepriateľ je rozptýlený. Ak je moje vojsko sústredené do jedného celku, zatiaľ čo jeho stojí v desiatich častiach, môžem naňho zaútočiť desaťnásobkom jeho sily. Je nás mnoho a ich je málo. A môžeme na oslabeného súpera udrieť svojou silou, bude v bitke dopredu znevýhodnený.

Jednoduchý popis výhod udržiavania nepriateľa v šachu nedaním mu možnosti zistiť presné údaje o svojej armáde, čo ho núti počítať s rôznymi alternatívami a rozdeliť svoje vojsko, pričom na jeho jednotlivé časti môže veliteľ poslať celú armádu, čím získa lokálnu prevahu.


Kraj, v ktorom naňho zaútočíme nesmie poznať. Ak ho nepozná, bude sa musieť pripraviť k obrane mnohých miest. Ak je prepravený brániť mnoho miest, ostane mu málo vojakov s ktorými sa budeme musieť stretnúť. Ak sa pripraví brániť čelo, ostane mu málo vojakov v tyle. Ak chráni tylo, bude ich málo v čele. Ak je pripravený k obrane ľavého krídla, tak bude málo mužov napravo. Ak stojí pripravený k obrane napravo, bude málo mužov vľavo. Ak sa pokúsi chrániť všetky miesta naraz, neostane v každom dostatok obrancov. Nepočetní sa s obavami chystajú na príchod súpera. Početný útočník je tým, na čo sa musia nepočetný obrancovia pripraviť.

Roztrúsená obrana nedovoľuje pri vyrovnanom počte síl dostatočne chrániť všetky potrebné miesta, a tak nepozorovaný útočník si môže sám vybrať miesto útoku – miesto ktoré je najhoršie bránené.


Preto ak niekto pozná bojisko a pozná deň bitky, môže prejsť tisíc míľ a pripraviť sa k boju. Ak nepozná bojisko ani deň bitky, nemôže jeho ľavé krídlo posilniť pravé a ani pravé nemôže prispieť na pomoc ľavému. Čelo nemôže pomôcť tylu, a tylo nemôže pomôcť čelu. O čo horšie, čo ak bude vzdialený musieť prejsť desiatky míľ, a blízky len niekoľko míľ? Vidím, že armáda krajiny Jue je početná, ako im však počet dopomôže k víťazstvu? Preto hovorím, že víťazstvo môžeme dosiahnuť. Aj napriek tomu, že nepriateľ je početnejší, môže byť prinútený, sa vzdal boja.

Ten kto určuje miesto a čas bitky je vo výhode, pretože môže v daný čas na danom mieste sústrediť svoje sily. Ten kto ale tieto veci nepozná, je v defenzívnom postavení a jeho jednotky sú rozptýlené. Útočník si tak len nájde najľahšiu obeť. Takto môže byť ľahko porazená aj veľká armáda, ak nevie kedy a odkiaľ má očakávať útok.


Preto ich poctivo skúmaj, aby si poznal zisk a straty. Lákaj ich, aby si poznal, ako sa pohybujú a ako v pohybe ostávajú. Poznaj, ako rozkladá svoje sily, aby si vedel, v akej krajine sa mu bude dariť a aká mu prinesie smrť. Študuj ho, aby si vedel čím oplýva a čoho sa mu nedostáva.
Preto ten, kto vie viesť vojsko do bitky prichádza bez tvaru. Ak vojsko nemá tvar, nedokáže ho ani najlepší špeh poznať, ani najmúdrejší vojvodca sa naňho nedokáže pripraviť.

Sú nutné informácie o taktike nepriateľa a jeho postupoch. To dovoľuje zistiť jeho slabiny, kde a kedy je zraniteľný. A naopak, nepriateľ nesmie získať tieto životne dôležité informácie o veliteľovom vojsku.


Podľa toho, ako nepriateľ v poli stojí, volíme svoje kroky a zdolávame ho. Nikto ale ľahko nezistí, ako sme víťazstvo dosiahli. Každý muž uvidí, ako vojská stáli keď došlo k stretu, ale nikto nespozná, ako sme bitku riadili aby sme zvíťazili. Preto sa nedá víťazný ťah opakovať. Množstvo postavení a odpovedí na kroky nepriateľa je nevyčerpateľné.

Nepriateľ nemôže zistiť akú víťaznú taktiku veliteľ použil, môže len sledovať jeho kroky, ale nemôže sa v nich vyznať. Treba stále využívať iné taktické postupy aby nepriateľ nespoznal spôsob, akým veliteľ rozmýšľa.


Sily sa rozostavujú ako voda. Voda sa vyhýba výšinám a steká po údoliach. Sila vojska sa vyhýba plnému a útočí na prázdne. Prúd vody sa mení podľa krajiny, cesta vojska k víťazstvu sa mení podľa nepriateľa. Preto vojsko neudržuje pevný tvar, pretože ani voda ho nemá. Ten, kto sa dokáže premieňať s nepriateľom, aby na ňom dobyl víťazstvo, ten je pravým géniom. Preto žiadny z piatich živlov nie je nad ostatnými. Žiadne z ročných období netrvá naveky. Slnko svieti raz krátko, raz dlho a Mesiac ubúda a znova dorastá.

Ďalší z kľúčových úryvkov hovoriaci o nutnej schopnosti prispôsobiť sa podmienkam a nárokom ktoré sú kladené na vojsko. Je potrebné vedieť sa prispôsobiť nepriateľovi a nie držať sa šablóny. Premenlivosť je jednou z podmienok víťazstva.Autor:

Tomáš Beňuš
tomas.benusgmail.com