EXO hosting
DRAKOMIR.com > Umenie vojny > Sun-c´V. - Vojenská sila

Sun-c´V. - Vojenská sila


Obyčajne sa veľkému vojsku velí rovnako ako malému oddielu. Velenie je otázkou správneho rozčlenenia vojska. Ak bojuješ s veľkým počtom mužov, bojuj rovnako, ako by ich bola hŕstka. Velenie je otázkou rozostavenia a určenia úloh.

Úryvok pojednáva o filozofii velenia. Jeho podstatou je rozostavovanie jednotiek a určovanie správnych úloh. Tieto aspekty treba potom správne aplikovať na vojsko konkrétneho druhu a veľkosti, no velenie nie je založené na týchto vlastnostiach vojska.


Tým, čo neustále dáva vojsku silu ubrániť sa nepriateľovi a neutrpieť porážku je umenie obvyklého a neobvyklého.
Kdekoľvek vojsko udrie, ak je úder drvivý ako kremeňa na vajce, je to spôsobené rozdielom medzi prázdnym a plným.
Obyčajne sa bitka začína obvyklým a víťazstvo sa získava neobvyklým. Pretí tí, ktorí vynikajú vo vynaliezaní neobvyklého sú nekoneční ako Nebesia a nevyčerpateľní ako Jang-c´ a Žltá rieka. Tí, kto dôjdu na koniec a začnú znova sú ako Slnko a Mesiac. Tí, ktorí zomrú a znova sa narodia sú ako ročné obdobia.
Nie je viac než päť tónov, ale rôznych obmien týchto piatich je toľko, že ich nikdy všetky nebudeš počuť. Nie je viac než päť farieb, ale rôznych obmien tých piatich je toľko, že ich nikdy všetky neuvidíš. Nie je viac než päť chutí, ale rôznych obmien tých piatich je toľko, že ich nikdy všetky neochutnáš. Vo vojne nie je viac postavení ako obvyklé a neobvyklé, ale počet ich obmien sa nedá nikdy vyčerpať. Neobvyklé a obvyklé plodí sa vzájomne v nekonečnom kruhu. Kto ich môže vyčerpať?

Jeden zo zásadných úryvkov. Pojednáva o nutnosti zakomponovať do taktiky spôsoby boja ktoré dnes označujeme ako „asymetrické“ či „nekonvenčné“. Vznikne nekonečné množstvo postupov ktoré rušia všetky obmedzenia pre predstavivosť veliteľov. Verš je typické pre Sun-c´ ako pre zástancu nekonvenčného boja.


Rozloženie sily je zjavné  v prívale divokej vody prevracajúcej balvany vo svojom prúde. Ovládanie je zjavné v lete dravca, ktorý sa náhle spustí strmhlav z výšin a zrazu zláme kosti svojej obeti. Preto je vojenská sila tých, kto vynikajú vo vedení bitky presne cielená a ich ovládanie bezchybné. Ich vojenská sila je ako plne napätý luk a jej ovládanie ako stisk spúšte.
Divoký a premenlivý, zdá sa boj byť neprehľadným. Aj tak v ňom vládne poriadok. V tom zmätku je postavenie vojska stále pevné a nikto ho nemôže poraziť.

Úryvok vyzdvihuje úlohu kvalitného velenia ktoré konsoliduje postup vojska v neprehľadnom boji. Práve velenie robí z masy vojakov jedno vojsko a činí ho smrtonosnou zbraňou aj v organizovanom  zmätku ktorý v boji vládne.


Predstieranie zmätku je plodom kázne. Predstieraný strach je plodom odvahy. Predstieraná slabosť je plodom sily. Poriadok a zmätok sú vecou počtov, odvaha a strach sú vecou rozloženia síl, sila a slabosť sú vecou rozmiestnenia vojska.
Preto ten, kto vyniká v ovládaní nepriateľa rozmiestní svojich mužov tak, aby súper nemohol odpovedať. Ponúkne mu korisť po ktorej sa nepriateľ musí vrhnúť. Pod vidinou zisku ho uvedie do pohybu a čaká naň s pevnou silou.

Sun-c´ radí pracovať s psychikou nepriateľa, účelovo ho miasť a vnútiť mu predstavy ktoré veliteľovi vyhovujú. Potom stačí ho vidinou úspechu nalákať do pasce a víťazstvo je zaručené.


Preto ten, kto vyniká vo vedení boja stavia víťazstvo na rozloženie síl, a nie na svojich mužoch. Preto si môže dovoliť vybrať svojich vojakov a využiť svoju vojenskú silu.

Ten, kto vládne vojenskou silou velí mužom v bitke ako by spúšťal z hory polená a balvany. Prirodzenosťou dreva a kameňa je byť v kľude, ak sa nachádza na rovine, ale dať sa do pohybu akonáhle sa ocitnú na príkrom svahu. Ak je ich tvar plná hrán, ich pohyb sa pozastaví. Guľaté sa však pohybujú. Vojvodca nadaný vojenskou silou velí armáda tak, aby by spúšťal balvany z hory vysokej tisíc siah. Taký je pôvod vojenskej sily.

Vojenská sila spočíva v kvalitných jednotkách ktoré majú patričný bojový potenciál. Ten nesmie byť ničím degradovaný aby mohlo dôjsť k plnému využitiu bojovej sily vojska. Veliteľ sa následne môže spoľahnúť sa svoje vojsko, dávať mu rozkazy a vysielať ho do boja podľa potreby.Autor:

Tomáš Beňuš
tomas.benusgmail.com