EXO hosting
DRAKOMIR.com > Umenie vojny > Sun-c´IV. - Bojová situácia

Sun-c´IV. - Bojová situáciaV dávnych dobách tí, čo vynikali vo vedení vojny najprv urobili sami seba neporaziteľnými, až potom čakali na chvíľu, v ktorej budú môcť poraziť nepriateľa.
Nepremožiteľnosť môžeš dosiahnuť sám. Tvoja schopnosť zvíťaziť je však v rukách nepriateľa.
Preto ten, kto je dobrým vojvodcom, môže byť nepremožiteľným, ale nemusí nutne doviesť svojho nepriateľa k porážke.
Preto vravím, že cesta k víťazstvu nad nepriateľom môže byť známa, a predsa nemusí byť možné ju uskutočniť.

V tomto úryvku sa spomína nutnosť útočiť zo zabezpečenej obrany. Ak by nebolo poskytnuté krytie v tyle, nepriateľ by to mohol využiť. Obrana sa síce dá vybudovať, ale víťazstvo v bitke záleží aj od pripravenosti nepriateľovej armády. Preto aj keď pozná veliteľ slabiny nepriateľa, mal by patrične zvážiť, či má dostatočné prostriedky na útok.


Ten, kto nemôže zvíťaziť, zaujme obranné postavenie. Ten, kto môže zvíťaziť, zaútočí. Ak je tomu tak, tak v obrannom postavení bude sila nutná k obrane dostatočná, aj keď k útoku by nestačila.

Úryvok hovorí o známom fakte, že armáda v obrannom postavení je schopná sa vysporiadať s útočiacou armádou na ktorú by si sama nemohla dovoliť zaútočiť. Preto v niektorých situáciách je lepšie nedržať sa pravidla „najlepšia obrana je útok“, ale „najlepší útok je obrana“ – nechať nepriateľa zaútočiť na dobre pripravené obranné pozície.

                              

Dobrí obrancovia sa skrývajú v najhlbších hlbinách Zeme. Dobrí útočníci sa spúšťajú z najvyšších výšok Nebies. Preto sa dokážu uchrániť a dosiahnu úplného víťazstva.
Uvidieť cestu k víťazstvu ktorú každý pozná a každý by ju uvidel nie je znakom najlepšieho vojvodcu. Dosiahnuť víťazstvo, za ktoré ťa bude každý pod Slnkom vychvaľovať, nie je znakom dobrého vojvodcu. Takisto, ako zdvihnúť na jeseň padnutý list nie je znakom veľkej sily, ako vidieť Slnko a Mesiac nie je znakom bystrozrakosti, ako počuť zvuk hromu nie je znakom vynikajúceho sluchu.
Tí, o ktorých dávny otcovia hovorili ako o vynikajúcich vojvodcoch, víťazili nad tými, nad ktorými bolo ľahké zvíťaziť. Preto nie sú víťazstvá veľkých vojvodcom známe slávou, ani múdrosťou ani odvahou. Preto sú ich víťazstvá bezchybné. Ten, kto sa nedopúšťa chýb vedie svoje kroky k istému víťazstvu a zdoláva toho, kto je už dopredu porazený.

Sun-c´ popisuje nutnosť vedieť sa prispôsobiť podmienkam, rozhodnúť sa pre útok či obranu v tej správnej chvíli tým správnym spôsobom. Slávne víťazstvá sú neraz poznamenané neúnosnými stratami, alebo sa dalo dosiahnuť cieľ aj iným, výhodnejším spôsobom. Preto je lepšie vyhnúť sa zbytočnej konfrontácii, a nebojovať zbytočne s nepriateľom ktorý je schopný výrazne oslabiť schopnosti armády.


Ten, kto je dobrým vojvodcom, najprv zaujme postavenie v ktorom nemôže byť porazený, avšak pritom sleduje príležitosť k víťazstvu.
Preto víťazné vojsko musí najprv vedieť, ako dosiahne víťazstvo. Až potom sa môže pustiť do boja. Porazené vojsko sa najprv púšťa do boja, a až potom hľadá spôsob ako zvíťaziť.
Ten, kto je zdatný vo vedení bitky, nasleduje Tao a zachováva právo. Preto môže rozhodnúť o víťazstve a porážke.

Sun-c´ nevylučuje využitie príležitosti k uštedreniu dôležitej porážky nepriateľovi. No zároveň trvá na tom, že plán boja musí byť dopredu premyslený. Ak je nepriateľ napadnutý vždy keď sa objaví, aj keď môže byť slabší, ak sa o taktike rozhoduje počas bitky, môže byť neskoro.


Čo sa týka spôsobov vedenia boja: prvým z nich je meranie, druhým odhad síl, tretím zistenie počtu mužov, štvrtým zváženie pomeru síl a piatym víťazstvo.
Meranie vychádza z krajiny, odhad síl vychádza z merania, počet mužov vychádza z odhadu síl, pomer síl vychádza z počtu mužov a víťazstvo vychádza z pomeru síl.

Úryvok výstižne popisuje základné faktory a ich vzájomné prepojenie na výsledok bitky. Víťazstvo je podmienené vykonaním všetkých spomenutých opatrení a zváženiu možností.


Preto je víťazné vojsko ako cent proti zrnu, rovnako ako je porazené vojsko ako zrno proti centu! Preto víťaz bojuje, ako keby sa vodný príval náhle spustil úžľabinou a z výšky tisícok siah sa vrútil do údolia. Také je použitie sily.

Ak dôjde k rozumnému zváženiu možností a vybraniu správnych postupov bude nepriateľská armáda proste prevalcovaná. Všetko je ale podmienené správnym použitím sily.Autor:

Tomáš Beňuš
tomas.benusgmail.com