EXO hosting
DRAKOMIR.com > Umenie vojny > Sun-c´II. - Príprava vojny

Sun-c´II. - Príprava vojny


Zvyčajne je stratégia vedenia boja takáto: ak je potrebných tisíc štvorzáprahových útočných vozov, tisíc podporných vozov chránených kožou, stotisíc obrnených pešiakov, ak je treba dopraviť zásoby na tisíc míľ, tak výdavky na ťaženie, útraty sa radcov a hosťov, za materiál ako sú lepy a laky, za vozy a zbroj bude tisíc zlatých denne. Jedine tak sa dá postaviť armáda o sile stotisíc mužov.

Dnes už na prvý pohľad bezvýznamné slová upozorňujú na nutnosť vytvoriť si predstavu o výdavkoch na vojnu. Kto vie, či by USA so svojou „koalíciou ochotných“ šli do Iraku keby vedeli, že ich mesačná kampaň bude stáť viac než je ročný HDP niektorých krajín (priamo na boj bez vedľajších výdavkov 12 mld. USD).Ak pošleš mužov do boja, tak čím dlhšie bude trvať dosiahnutie víťazstva, o to tupšie budú ich zbrane a pohasne zápal v ich srdciach. Ak budeš obliehať mestá, vyčerpáš svojich vojakov. Ak budeš viesť armádu na dlhé ťaženie, vyčerpáš prostriedky svojho štátu.
Ak sú naše zbrane otupené, a klesáme na duchu, ak vyprchala naša sila a došli zásoby, využijú ďalší panovníci našej slabosti a povstanú. Ani tvoji múdri vojvodcovia potom nebudú vedieť napraviť to, čo sa stalo.
Pri mnohých ťaženiach som už počul o neuváženom tempe, ale nikdy som nevidel nič múdreho v dlhom ťažení. Žiadny štát nikdy nič nezískal zdĺhavou vojnou. Tí, ktorí nerozumejú nebezpečenstvu, do ktorého sa púšťajú, keď pustia vojsko do boja, nemôžu nikdy správne pochopiť prínos vojenského ťaženia.

Z týchto slov by sa mohli poučiť aj dnešný panovníci. V podstate ide o výstrahu pred oslabením štátu dlhou vojnou. USA sú teraz natoľko zamestnané v Iraku a Afganistane, že jednoducho aj keby boli donútené vziať napr. Irán útokom, nemali by dostatok síl. A pred týmto niekoľko tisícročí nazad varoval Sun-c´.


Ten, kto je dobrým vojvodcom, nevolá dvakrát po mužoch a na tretíkrát po zásobách. Ak získaš výzbroj doma a získaš potravu od nepriateľa, bude tvoje vojsko žiť v dostatku.
Štát chudobnie, ak z neho odnášať potravu. Ak vojsko odnáša potravu ďaleko za hranice, štát bude hladovať.
Tí, ktorí sa ocitnú v blízkosti vojska, predajú svoj tovar draho. Ak je tovar drahý, obyvatelia budú chudobní. Ak budú ľudia chudobní, len ťažko budú môcť odovzdávať prídely vojsku.
Ak sa vyčerpá ich sila a prídu o svoje bohatstvo, vyprázdnia sa domy na pláňach. Každý v krajine príde o sedem desatín všetkého, čo má. To, čo stratí vládca – nenávratne zničené vozy, uštvané kone, zbroj, helmy, šípy, oštepy, štíty, silné voly, nákladné vozy – bude tvoriť šesť desatín jeho majetku.
Preto je radou múdremu vojvodcovu získať tovar od nepriateľa. Jedna miera potravy získaná od nepriateľa sa rovná dvadsiatim mieram naším.

V dnešnej dobe moderné armády nezvykávajú žiť na úkor krajiny v ktorej operujú. I tak ale tento úryvok varuje pred nebezpečenstvom ktoré môže vzniknúť, ak bude štát neuvážene veľké prostriedky vrážať do vojska na úkor obyvateľstva. Chudobné obyvateľstvo nemôže zabezpečiť náročnú armádu, to platí dodnes. Treba ale v rámci možností zužitkovať všetko čo sa dá od nepriateľa získať. Zbrane, munícia, dnes aj benzín, a rôzny logistický materiál. Keď aj nebude využitý všetok samotným vojskom, môže byť tak ako v Iraku či Afganistane využitý na budovanie tamojšej armády ktorá by poskytovala podporu materskému vojsku.


Čo vedie mužov aby zrazili nepriateľa je zlosť. To, po čom prahnú a čo chcú získať od nepriateľa sú hmotné statky. Preto ak tvoji vojaci zajali v boji vozov desať či viac vozov, odmeň toho, ktorý zajal prvý. Zmeň prapory na vozoch na svoje vlastné a zaraď ich medzi svoje vlastné vozy. So zajatcami zachádzaj dobre, lebo ešte môžu byť užitočný. Tok vojsko poráža nepriateľa a zároveň silnie.

Sun-c´ tu hovorí  dvoch veciach. Prvou je motivovať vojakov odmenou k lepším výkonom. Drahá časť hovorí o už spomenutej snahe získať a využiť nepriateľský materiál. Za zmienku stojí zmienka o nutnom dobrom zachádzaní so zajatcami.


Vojsko prahne po víťazstve. Netúži po dlhom ťažení. Preto vojvodca, ktorý pozná vojnu, je mocným pánom nad osudom ľudí, nad bezpečnosťou štátu aj nad jeho ohrozením.

Opäť je kladený dôraz na udržiavanie iniciatívy vojska. Vojsko musí ísť za svojim cieľom a nedávať nepriateľovi šancu určovať vývoj konfliktu. Aby si vojsko udržalo silu (vojenskú aj morálnu) musí víťaziť.Autor:

Tomáš Beňuš
tomas.benusgmail.com