EXO hosting
DRAKOMIR.com > Umenie vojny > Sun-c´I. - Plán

Sun-c´I. - PlánVojna je najväčšou vecou štátu, vecou života a smrti, cestou k prežitiu alebo záhube. Preto je potrebné je dobre zvážiť a preskúmať.

V tomto úryvku Sun-c´ hovorí o tom, čo pre štát musí vojna znamenať. Je lepšie, ak panovník zvažuje aj možnosť porážky – záhuby. Keď bude vedieť, v akých podobách môže prísť porážka, bude vedieť čomu sa vyhnúť. Avšak vojna musí byť v prípade potreby vedená s maximálnym nasadením aj za cenu uškodenia spoločnosti, musí byť najväčšou vecou štátu.Preto ju rozdeľ, a hľaď na týchto päť vecí, ohodnoť ich a odhadni, poznaj ich pravú povahu. Prvou vecou je Tao, druhou sú Nebesia, treťou Zem, štvrtou vojvodcovia, a piatou vojenská organizácia a poslušnosť.
•    Tao zjednocuje ľud pod jeho vládcom. Preto s ním zomrú, budú s ním žiť a nebudú sa báť nebezpečenstva.
•    Nebesia predstavujú jin a jang, premenu ročných období.
•    Zem tvorí povrch blízky aj vzdialený, prechodný aj neprechodný, rozľahlý aj stiesnený, nebezpečný aj bezpečný.
•    Vojvodca stelesňuje múdrosť, spoľahlivosť, láskavosť, odvahu a prísnosť.
•    Vojenská organizácia a poslušnosť predstavujú pravidlá a príkazy, Tao velenie a zaistenie vojsk.
Nie je generál, ktorý by o týchto piatich pravidlách nepočul. Tí, ktorí ich pochopia, zvíťazia. Tí, ktorí ich nepochopia, nemôžu zvíťaziť.

Sun-c´ rozpisuje potreby tylového zabezpečenia, a podpory ľudí pre vedenie vojny. Uvedomuje si nutnosť znalosti krajiny v ktorej sa bojuje, a to nie len znalosť tamojšej geografie. Schopnosť viesť vojsko podmieňuje vznešenými vlastnosťami a múdrosťou.Tak, ak chceme hodnotiť vojnu, poznať ju  odhadnúť jej pravú podstatu, musíme sa pýtať:
•    Ktorý vládca má Tao?
•    Ktorý generál je schopný?
•    Kto získal výhody Nebies a Zeme?
•    Čie príkazy sa vykonávajú viac než dobre?
•    Čie vojsko je silnejšie?
•    Čí dôstojníci a vojaci sú lepšie vycvičení?
•    Čie odmeny a tresty sú lepšie pochopiteľné?

Potom spoznám víťaza a porazeného!

Sun-c´ vystihol čo potrebuje panovník na víťazstvo: podporu verejnosti, schopných veliteľov, strategické výhody, veliteľov ktorí sú rešpektovaní (a aj obdivovaní) medzi podriadenými, ktoré vojsko je papierovo či fakticky silnejšie (teda akú taktiku bude treba použiť), aká je kvalita výcviku (a teda aj schopnosti boja) príslušníkov armády, a koho disciplinárne konania majú pochopenie vojakov. Viac niet čo dodať.Ak sa vojvodca riadi mojimi radami, a ty ho postavíš do čela svojich vojsk, určite zvíťazí a mal by si ho ponechať vo svojich službách. Ak sa nebude riadiť mojimi radami, bude porazený, a preto sa ho zbav.

Na prvý pohľad namyslenosť skrýva faktickú pravdu, že vo vojne nie je veľa príležitostí, keď si môže panovník dovoliť vyskúšať veliteľa. O nejakej druhej šance nemôže byť skoro nikdy ani reč. Kvality veliteľa musia byť odhalené skôr, ako bude vojsko vystavené riziku zbytočnej porážky.Ak si posúdil svoje výhody podľa toho, čo si odo mňa počul, využi ich s vojenskou silou, a postupuj tak, ako ti velí situácia. Vojenská sila – to je ovládnutie nerovných síl k tomu, aby si dosiahol svojich cieľov.

Sun-c´ popisuje nevyhnutnosť vedieť prispôsobiť jeho rady aktuálnym podmienkam vojenskou silou, teda tak, ako si situácia žiada.Lesť je dušou vojny. Preto ak si schopný, predstieraj neschopnosť. Ak si odhodlaný vyraziť do boja, predstieraj nečinnosť. Ak je tvoj cieľ blízko, predstieraj že je ďaleko. Ak je ďaleko, musí sa zdať blízko.

Snáď jedna z najstarších vojenských poučiek. Oklamanie nepriateľa je víťazstvom rozumu, a šetrí sily. Treba pracovať s nepriateľovou mysľou, nielen s jeho armádou.Ponúkni nepriateľovi návnadu, aby si ho vylákal. Spôsob zmätok v jeho vojsku a poraz ho.
Ak je mocný, priprav sa naňho.
Ak je silný, vyhni sa mu.
Ak je unavený, nedopraj mu odpočinok.
Vypadaj nesmelo, aby si povzbudil jeho domýšľavosť.
Ak je odpočinutý, donúť ho k vyčerpávajúcej práci.
Ak je jednotný, rozdeľ ho.
Udri vo chvíli, keď nie je pripravený.
Choď tam, kde nebudeš očakávaný.
To sú cesty k vojenskému víťazstvu.

Opäť lekcia o tom, čo dnes nazývame psychologickými operáciami. Cieľom je získať iniciatívu narúšaním jeho plánov a nútenia ho do akcií ktoré oslabujú, a vyhýbať sa akciám ktoré mu môžu poskytnúť ďalšiu výhodu. Ide o presadzovania boja rozumom.Ten, kto už v chráme svojich predkov rozhodol, že on zvíťazí, našiel dostatok výhod, ktoré hovoria v jeho prospech. Ten, kto pred bitkou v chráme svojich predkov rozhodol, že on nezvíťazí, našiel len málo výhod, ktoré hovoria v jeho prospech.
Ak je pravdou, že ten, kto našiel množstvo podmienok pre svoje víťazstvo vyhráva, ak je pravdou, že ten, kto našiel málo podmienok pre svoje víťazstvo prehráva, čo potom ten, kto nenašiel ani jednu takúto podmienku?
Ak pozerám takto na bitku, je mu víťaz a porazený dopredu známi.

Sun-c´ popisuje nutnosť premýšľať nad svojimi možnosťami a zvažovať ich, no zároveň sa snažiť hľadať ďalšie výhody v prípade, že tie ktoré sú známe nepostačujú. Je potrebné zvážiť, či boj nie je dopredu stratený.Autor:

Tomáš Beňuš
tomas.benusgmail.com